Rektor ved Skistua skole

Rekrutterer
Narvik kommune
Sted
Narvik (By), Nordland
Publisert
12. januar 2018
Frist
28. januar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Narvik kommune - Nytenkende, raus og stolt

Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort kjøreavstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig bygget i 2018, vil det kun være 45 minutters kjøretid fra sentrum til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Med sine 18 800 innbyggere har Narvik det meste du ønsker fra et bysamfunn med kafeer, kulturtilbud, et velutviklet studentsamfunn på UiT Norges arktiske universitet i Narvik, et fantastisk alpinanlegg med gondolbane midt i byen og nærhet til en vakker og vill natur som er lett tilgjengelig uansett hvor du bor.

Narvik kommune er utviklingsorientert og har fokus på etableringer og nyskapning, vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy som bidrar til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes forventninger. Med sine 1288 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og har fokus på å være en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver og tjenesteleverandør.
 

Narvik kommune søker en tydelig og utviklingsorientert leder som vår nye rektor ved Skistua skole
Vi invitere deg til å søke en spennende stilling som rektor ved Skistua skole. Som rektor  vil du ha det helhetlige resultatansvaret for Skistua skole. Våre tjenester har betydning for alle som bor her og ditt bidrag vil være viktig for å utvikle tjenestetilbudet til våre innbyggere.

Om Skistua skole
Ved Skistua skole er det for tiden 267 elever med  totalt ca. 37 årsverk. 
Skistua skole er en barneskole med to klasser på hvert trinn fra 1. - 7. klasse. Skolen har en egen avdeling for elever som har behov for særlig stor tilrettelegging av sitt skole- og SFO tilbud. Skolen har i mange år jobbet med å utvikle gode metoder og strategier, og skolen kan vise til gode resultater. Skistua skole har implementert systemrettede tiltak for å optimalisere læringsmiljø ( LP- modellen) og kontinuerlig arbeid med vurdering for læring.

Rektor ved Skistua skole
Rektor har helhetlig resultatansvar for Skistua skole og skal gjennom sin ledelse sikre riktig kvalitet i skolen. Det skal gjennomføres drift av enheten ihht gjeldende lover, forskrifter, avtaleverk, nasjonale (ramme) planer, bystyrets vedtak og målsettinger slik de framkommer av kommuneplan/annet relevant planverk og enhetens virksomhetsplan. Rektor har ansvar og myndighet som er gitt iht delegasjonsreglementet  innen økonomiforvaltning, tjenesteproduksjon, personalforvaltning, driftsplanlegging og utvikling av tjenesten som sine hovedoppgaver. Rektor må påregne å bidra i utarbeidelsen av bystyresaker og å møte i folkevalgte organ.

Det er for tiden 37 årsverk i skolen inkl. ansatte på SFO og ved basen «Brumlemann». Sistnevnte er en base spesielt tilrettelagt for multifunksjonshemmede barn.

Kvalifikasjoner
Vi søker en enhetsleder som har:

 • Relevant pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet jamfør kravene i opplæringsloven
 • Erfaring fra undervisning/administrativt arbeid i skole/utdanningsinstitusjon
 • Ledererfaring (fag, personal og økonomi)

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i ledelse vil bli tillagt vekt, men god og relevant praksis med dokumenterte resultater kan sidestilles
 • Mastergrad i skoleledelse eller rektorutdanning
 • Annen relevant lederutdanning
 • Kompetanse og erfaring  innen utviklings- og planarbeid
 • Erfaring fra arbeid med relevante intervensjoner som Vurdering for læring, LP-modellen, UIU og forebyggende arbeid mot mobbing m.m.

Egenskaper vi vektlegger:
Våre ansatte skal gjenspeile kommunens verdigrunnlag ved at de skal være nytenkende, raus og stolt. Rektor skal bidra til å forankre verdigrunnlaget til Narvik kommune videre i sin enhet og være en god rollemodell, legge til rette for faglig utvikling av enheten og bidra til utvikling på fagområdet.

Vi søker en rektor som har/er

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Gjennomføringskraft
 • Omsorgsfull og inkluderende, motiverende, synlig og tilstede

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse og kravspesifikasjon for stillingen

Generelt om stillingen og ansettelsesprosessen:

 • Mellom rådmann og enhetsleder inngås lederavtale
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning
 • Minst 2 referanser må oppgis. Aktuelle søkere innkalles til intervju

Referanser og intervju tillegges stor vekt. Kommunen har 6 måneders prøvetid.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunalsjef:
Randi Randal på telefon: 977 82 523 eller epost randi.randal@narvik.kommune.no 
Heidi E. Laksaa på telefon: 950 26 897 eller epost heidi.eriksen.laksaa@narvik.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli informert om dette.

Narvik kommune ønsker å motta din søknad elektronisk.
Skjemaet finner du i vårt søknadssenter.
Referanse som skal oppgis i søknaden er arkivsaksnr: 17/5074.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Velkommen som søker!

Søknadsfrist: 28.01.18

Flere søk som dette