Pedagogstillinger

Rekrutterer
Hurum kommune
Sted
Hurum kommune, Buskerud
Publisert
30. januar 2018
Frist
23. februar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Hurum er en unik naturperle med fantastisk beliggenhet mellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Den fantastiske 63 km lange kystlinjen, Hurummarka og det mangfoldige kultur- og organisasjonslivet gjør Hurum til et attraktivt sted å arbeide og bo. Hurum kommune har 9 400 innbyggere og ca. 650 ansatte. Vårt hovedmål er å levere tjenester av høy kvalitet til innbyggerne våre. Som arbeidsplass har vi derfor høye forventninger til våre medarbeidere. Vi ønsker å tiltrekke oss kompetente og motiverte mennesker med ambisjoner - både på egne og Hurumsamfunnets vegne. Som arbeidsgiver kan vi tilby våre ansatte faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. 1. januar 2020 vil Hurum, Røyken og Asker slå seg sammen til en ny storkommune.
 

Pedagogstillinger skoleåret 2018/19

Hurumskolene har over 1.000 elever fordelt på barneskolene Tofte, Sætre og Folkestad, ungdomsskolene Tofte og Sætre, og i voksenopplæring ved Hurum kompetansesenter.

Vi søker dyktige pedagoger som kan videreføre det gode læringsarbeidet som gjøres innen Oppvekst. Hurum kommune satser stort på digital kompetanse allerede fra første klassetrinn, og har startet utrulling av en til en digitale verktøy både på barne- og ungdomstrinn. Siden 2016 er vi en språkkommune.

Vi søker
Pedagoger som er dyktige grunnskolelærere og allmennlærere (1-4, 5-7, 8-10) med alle aktuelle fordypningsfag. De fleste stillingene er faste, mens noen er årsvikariater.

Kvalifikasjoner
Minstekrav om 3-årig pedagogisk utdanning.

Personlige egenskaper i flerfaglig miljø
Samarbeidsevne og anerkjennende væremåte.
Motivere medarbeidere, barn og foresatte.
God evne til klasseledelse og kommunikasjon.

Ingen skal stå alene om faglige utfordringer i tilknytning til læringsmiljøet. PPT er tett på skolene med systemrettet arbeid. Skolene samarbeider med hjelpetjenestene under virksomheten "Familiens Hus"; forebyggende helsetjenester, familietjeneste og barnevern.

Vi tilbyr
Godt forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljø.
Full barnehagedekning.
Trenings- og velferdstilbud.

Hurum kommune legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Lønn og tilsettingsvilkår
Lønn og tilsettingsvilkår iht. lov, reglement og tariffavtale. Du må kunne inneha kontaktlærerfunksjon. Da får du et tillegg på kr 30.000 kroner hvis du har ansvar for flere enn 18 elever.

Politiattest
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder vil bli avkrevd før tiltredelse.

Språkkunnskaper
For fremedspråklige søkere stilles det krav om norskprøve 3/Bergenstesten. Dersom du kan dokumentere god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne kan dette kraves fravikes.

Søknad sendes
Hurum kommune benytter elektronisk rekrutteringsverktøy, vi ber deg derfor benytte dette når du søker stilling hos oss. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål. Disse må tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinfo: Nina Keiseraas Foss, skolefaglig rådgiver,
e-post Nina.Keiseraas.Foss@hurum.kommune.no ,
mobil 99574266, arbeid 99574266

Hurum kommune 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 23.02.18    
Merk søknad ønsket skole

Lignende jobber

Lignende jobber