Lærerstillinger

Sted
Ullensaker kommune, Akershus
Publisert
1. februar 2018
Frist
23. februar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ullensaker kommune er vertskommune for landets hovedflyplass
og har ca. 36.000 innbyggere.
Kommunen er i sterk vekst og har mange muligheter. Jessheim er kommune- og regionsenter som ligger ca. 30 min fra Oslo, og 10 min fra
Gardermoen. Ullensakerskolens målsetting er høy kvalitet i opplæringen. Dette innebærer fokus på god klasseledelse og grunnleggende ferdigheter.

Vil du bli læreren jeg aldri glemmer ? 

Ledige lærerstillinger fra 01.08.2018 ved våre barne- og
ungdomsskoler.


Nyheter:
• Nyutdannede lærere starter med 4 års ansiennitet, det vil si –
  høyere lønn fra første dag. Alle nyutdannede får veiledning.
• Vi har gode kontaktlærertillegg.
• Alle elever og lærere har eget læringsbrett, som brukes aktivt
  i opplæringen.

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Flere
opplysninger finnes på Ullensaker kommune.no under
«ledige stillinger». Se også den enkelte skoles hjemmeside.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 23.02.2018

Lignende jobber

Lignende jobber