Fagleder formidling

Rekrutterer
Nordmøre museum
Sted
Kristiansund (By), Møre og Romsdal
Publisert
5. februar 2018
Frist
22. februar 2018
Arbeidsfelt
Annet, Lærer, Pedagog, Rådgiver
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Stiftelsen Nordmøre museum (SNM) er etablert som regionmuseum for Nordmøre som en selvstendig kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon. SNM ønsker å engasjere, gi ny innsikt og kunnskap, gode opplevelser og styrke identiteten som nordmøring. SNM er opptatt av å oppnå økt besøk og oppslutning om våre aktiviteter gjennom gode besøksarenaer, formidlingsopplegg og at vi framstår som engasjerende og aktuelle for vår samtid.

Fagleder formidling, nyopprettet hel fast stilling

Arbeidsoppgaver
• Fagleder formidling inngår i fellesleddet og i direktørens ledergruppe 
  sammen med fagansvarlige for forskning og forvaltning. Gruppen skal lede 
  det felles museumsfaglige arbeidet i stiftelsen.
• Faglederne er ansvarlig for fagplan for hele stiftelsen og 
  oppfølging/gjennomføring av denne.
• Organisere og utvikle aktuelle formidlingsopplegg, f.eks. i Den kulturelle 
   skolesekken og utstilling og formidling i planlagt nybygg i Kristiansund.
• Faglig rådgivning og oppfølging av prosjekter.
• Deltakelse i aktuelle nettverk og kunnskapsformidling gjennom 
  kompetansetiltak.

Kvalifikasjoner
• Du har høyskole-/universitetsutdanning på masternivå, helst i 
  kulturhistoriske fag og/eller pedagogikk.
• Du har formidlingserfaring, gjerne fra museum.

Personlige egenskaper
• Du er initiativrik og utadvendt.
• Du har god evne til å kommunisere muntlig og skriftlig.
• Du må være fleksibel.
• Du har praktisk sans og liker å ta i et tak.
• Du har god samarbeidsevne.
• Du har god planleggings- og gjennomføringsevne.

Stillingen har oppmøtested i Kristiansund. Må disponere egen bil. Tiltredelse etter avtale.
Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende arbeidsmiljø, lønn etter avtale og god offentlig pensjonsordning (KLP).     

Søknad med CV sendes til post@nordmore.museum.no innen 22.02.18.

Nærmere opplysninger: direktør Ståle Tangen, telefon 907 65 735

Du søker på stillingen ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 22.02.18.