Lærerstillinger

Rekrutterer
Ski kommune
Sted
Ski (kommune), Akershus
Publisert
5. februar 2018
Frist
25. februar 2018
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Sammen om god oppvekst – ledige lærerstillinger i Ski
Lærerstillinger i Ski, se egne utlysninger hos skolene på vår hjemmeside - Ski kommune

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.
 
Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.
 
Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer om Ski kommune.
 
Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).
 

Sammen om god oppvekst – ledige lærerstillinger i Ski

Skolene i Ski kommune søker dyktige lærere som vil engasjere og involvere barn og unge. Hos oss skal hver elev få virkeliggjøre sitt potensial for utvikling og læring.

Skolene i Ski skal være et trygt og godt sted for elever og ansatte. Vi vi jobber for god, variert og tilpasset opplæring som ruster barn og unge for framtiden. Digitale verktøy og ferdigheter er et viktig satsningsområde, og alle elvene har nettbrett eller bærbar PC.

Som lærer i Ski-skolen får du bistand og støtte fra skolenes egne ressursteam, kommunens læringsmiljøteam, IKT-nettverk, lese-skriverådgiver og andre dyktige samarbeidspartnere. Vi satser på kompetanseutvikling, enten sammen med dyktige og engasjerte kolleger, eller som videreutdanning på høyskoler eller universiteter.

I kommunens oppvekstplan «Sammen om Skikkelig god oppvekst» er sentrale prinsipper som forebygging og tidlig innsats, tilpasset opplæring, tverrfaglighet og involvering av barn og unge gitt som føringer for arbeidet.

Vi ser fram til å bli kjent med deg!

Ski kommune har 12 skoler 

• 6 barneskoler
• 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler
• 2 ungdomskoler
• 1 spesialskole for elever med sammensatte lærevansker
• Voksenopplæring

På noen av skolene er det også spesialtilbud som innføringsklasser, forsterket avdeling for barn med multifunksjonshemming og forsterket avdeling for barn med autismespekterforstyrrelser.

Det vil forløpende legges ut stillingsutlysninger for skolene i Ski på kommunes hjemmeside.

For mer informasjon og stillingsutlysninger ved hver enkelt skole, gå inn på Ski kommunes hjemmeside:

LEDIGE STILLINGER I SKI KOMMUNE 

HJEMMESIDE FOR SKOLENE I SKI KOMMUNE 

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3691467395
Stillingsbrøk: 0%
Deltid, Vikariat, Heltid, Fast
Startdato: 01.08.2018
Antall stillinger: 10

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 25.02.2018

Lignende jobber

Lignende jobber