Pedagogisk leder

Rekrutterer
Andøy kommune
Sted
Andenes, Andøy
Publisert
7. februar 2018
Frist
9. mars 2018
Bransje
Barnehager
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Andøy kommune ligger lengst nord i Nordland med storhavet som nabo i vest. Vi er ca. 5000 innbyggere, men gjennom arbeidet med omstilling som nå pågår, håper vi å bli flere i årene framover.  Vi har et rikt kulturliv med "Nordlystfestivalen" og rockemønstringen "Rock mot rus" som to høydepunkter.  Store muligheter for friluftsliv både til fjells og til havs. 

Andøy kommune driver  to skoler og seks barnehager der vi har fokus på spesialundervisningen og ansatt flere spesialpedagoger. Tidlig innsats og forebygging er ledetrådene. Vi har etablert egen kommunal pp-tjenetse til hjelp i dette arbeidet. I årene framover skal vi ha fokus på den flinke læreren som gir den gode undervisningen. Vi ønsker deg med på laget og tilbyr rekrutteringstilskudd til nytilsatte (15 000 kr), ped.ledertillegg (33 000 kr) og gode funksjonstillegg som kontaktlærer.
Hjemmeside
 

Pedagogisk leder - sak 18/128

Kommunale barnehager:
Vi har stort fokus på barns språkutvikling og språkleken Bravo er et viktig verktøy i denne satsingen. Framover er innføring av ny rammeplan, voksenrollen, barnesamtalen og forebygging av mobbing sentrale oppgaver. Vi har som tidligere nevnt,  gode lønnsbetingelser for stillingene.

I forbindelse med innføring av styrket pedagognorm i barnehagene kan vi få behov for å ansette flere barnehagelærere. Vi har seks kommunale barnehager; to i kommunesenteret Andenes, en på Bleik, Dverberg, Åse og Risøyhamn.

Med forbehold om antall barn etter hovedopptak, kan det bli ledig inntil 6 faste stillinger som pedagogisk leder fra 13.08.18.

Som pedagogisk leder vil du i samarbeid med barnehagens øvrige lederteam bl.a. få ansvar for det pedagogiske innholdet i barnehagen, skape et godt leke- og læringsmiljø, veiledning og opplæring av medarbeidere og være med å videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Kvalifikasjoner:
• Godkjent utdannelse som barnehagelærer. Andre pedagogiske 
  utdannelser kan vurderes.
• Du må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

 Egenskaper:
• Vi søker etter en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn, som hører og 
   bryr seg om hva barna formidler
• Du må være åpen og tolerant for mangfold og ulikheter
• Du må ha gode samarbeidsevner og kunne lede dine medarbeidere. Du 
  må være endrings- og utviklingsorientert og ha stor evne til samarbeid.
• Du må være fleksibel og kunne se muligheter og løsninger.
• Du må være en trygg leder i ditt arbeid og holde deg faglig ajour.
• Barn og elever  skal oppleve voksne som bryr seg.

Vi kan tilby stillinger med spennende, utfordrende og varierte oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.

Lønn etter sentrale avtaler og lokale avtaler i Andøy kommune . Gode forsikrings -  og pensjonsordning i KLP og Statens pensjonskasse. Andøy kommune er en IA-bedrift med fokus på godt arbeidsmiljø.

Stilling ledig fra 13.08.2018
Antall stillinger 6

Vi viser også til lenken  https://issuu.com/godstrek/docs/skolefolder2016generell som kan være verd å ta en titt på. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos enhetsleder barnehager Merete Olsen på telefon 76115052/ 47298173 eller
på e-post: merete.olsen@andoy.kommune.no 

Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 18/128

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Stillingsnummer: 1871-2018-02-6 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 08.03.2018