Lærer ved Risøyhamn skole

Rekrutterer
Andøy kommune
Sted
Risøyhamn, Andøy
Publisert
7. februar 2018
Frist
8. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Andøy kommune ligger lengst nord i Nordland med storhavet som nabo i vest. Vi er ca. 5000 innbyggere. Gjennom arbeidet med omstilling som nå pågår, regner vi med å bli flere i årene framover.  Vi har et rikt kulturliv med "Nordlystfestivalen" og rockemønstringen "Rock mot rus" som to høydepunkter.  Store muligheter for friluftsliv både til fjells og til havs.

Andøy kommune driver  to skoler og seks barnehager der vi har fokus på spesialundervisningen og ansatt flere spesialpedagoger. Tidlig innsats og forebygging er ledetrådene. Vi har etablert egen kommunal pp-tjenetse til hjelp i dette arbeidet. I årene framover skal vi ha fokus på den flinke læreren som gir den gode undervisningen. Vi ønsker deg med på laget og tilbyr rekrutteringstilskudd til nytilsatte (15 000 kr), ped.ledertillegg (33 000 kr) og gode funksjonstillegg som kontaktlærer.
Hjemmeside


Lærer ved Risøyhamn skole - sak 18/127

Risøyhamn er en helt ny skole tatt i bruk i januar 2018. Vi kan derfor tilby deg jobb i nye og trivelige lokaler på en skole bygd for framtiden.

Skolen er en 1-10 skole med ca. 100 elever.

Ved Risøyhamn skole kan det bli ledig inntil 4 lærerstillinger.

Vi ønsker lærere som kan undervise på ungdomstrinnet i engelsk, musikk, naturfag og norsk.

Vi ønsker også allmennlærere til barnetrinnet.

• Du må være endrings- og utviklingsorientert og ha stor evne til samarbeid.
• Du må være fleksibel og kunne se muligheter og løsninger.
• Du må være en trygg leder i ditt arbeid og holde deg faglig ajour.
• Barn og elever  skal oppleve voksne som bryr seg.

Vi kan da tilby stillinger med spennende, utfordrende og varierte oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.

Lønn etter sentrale avtaler og lokale avtaler i Andøy kommune . Gode forsikrings -  og pensjonsordninger i KLP og Statens pensjonskasse. Andøy kommune er en IA-bedrift med fokus på godt arbeidsmiljø.

Vi viser også til lenken https://issuu.com/godstrek/docs/skolefolder2016generell 
som kan være verd å ta en titt på. 

For nærmere  opplysninger kan du ta kontakt med rektor Ann-Brita Gregersen på telefon 76115401 eller e-post: riskorek@nordlysnett.no 

Benytt  vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 18/127

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Stilling ledig fra 01.08.2018
Antall stillinger 4

Stillingsnummer: 1871-2018-02-5 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 08.03.2018