Lærer ved Andenes skole

Rekrutterer
Andøy kommune
Sted
Andenes, Andøy
Publisert
7. februar 2018
Frist
8. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Andøy kommune ligger lengst nord i Nordland med storhavet som nabo i vest. Vi er ca 5000 innbyggere, men gjennom arbeidet med omstilling som nå pågår, håper vi å bli flere i årene framover.  Vi har et rikt kulturliv med "Nordlystfestivalen" og rockemønstringen "Rock mot rus" som to høydepunkter.  Store muligheter for friluftsliv både til fjells og til havs. 

Andøy kommune driver  to skoler og seks barnehager der vi har fokus på spesialundervisningen og har ansatt flere spesialpedagoger. Tidlig innsats og forebygging er ledetrådene. Vi har etablert egen kommunal pp-tjenetse til hjelp i dette arbeidet. I årene framover skal vi ha fokus på den flinke læreren som gir det gode pedagogiske tilbudet.
Hjemmeside


Lærer ved Andenes skole - sak 18/126

Andenes skole er en 1-10 skole med ca 290 elever. Skolebygget sto ferdig i 2011 og er et flott og moderne bygg.  Andenes skole sin visjon er at vi -skal gi næring og læring til hele mennesket-. Visjonen forutsetter et helhetlig elevsyn. For oss er elevene mer enn vitnemålet de kommer ut med! 

Våre kjerneverdier er respekt, mestring og samarbeid!

Ved skolen kan det bli ledig inntil 6 stillinger fra 01.08.2018.

Hovedsaklig er det faste stillinger. Vi søker etter lærere som kjenner seg igjen i våre verdier og som vil være aktive deltakere i et mangfoldig skolemiljø. Vi har fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing og regning i alle fag.

Skolen har behov for lærere som dekker de fleste fag, men ønsker spesielt søkere med kompetanse innen: engelsk, norsk, norsk  som 2.språk/migrasjonspedagogikk,  spesialpedagogikk

• Du må være endrings- og utviklingsorientert og ha stor evne til samarbeid.
• Du må være fleksibel og kunne se muligheter og løsninger.
• Du må være en trygg leder i ditt arbeid og holde deg faglig ajour.
• Barn og elever  skal oppleve voksne som bryr seg.

Vi kan da tilby stillinger med spennende, utfordrende og varierte oppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.

Lønn etter sentrale avtaler og lokale avtaler i Andøy kommune . Gode forsikrings -  og pensjonsordninger i KLP og Statens pensjonskasse. Andøy kommune er en IA-bedrift med fokus på godt arbeidsmiljø.

Vi viser også til lenken https://issuu.com/godstrek/docs/skolefolder2016generell  som kan være verd å ta en titt på. 

For nærmere opplysninger kan det tas kontakt med rektor Sveinung  Ellingsen på telefon 99286872/99007280 eller e-post: sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no

Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 18/126

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Stilling ledig fra 01.08.2018

Stillingsnummer: 1871-2018-02-4 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 08.03.2018