Rektor Andenes skole

Rekrutterer
Andøy kommune
Sted
Andenes, Andøy
Publisert
7. februar 2018
Frist
8. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Andøy kommune ligger lengst nord i Nordland med storhavet som nabo i vest. Vi er ca. 5000 innbyggere, men gjennom arbeidet med omstilling som nå pågår, håper vi å bli flere i årene framover.  Vi har et rikt kulturliv med "Nordlystfestivalen" og rockemønstringen "Rock mot rus" som to høydepunkter.  Store muligheter for friluftsliv både til fjells og til havs.

Andøy kommune driver  to skoler og seks barnehager der vi har fokus på spesialundervisningen og ansatt flere spesialpedagoger. Tidlig innsats og forebygging er ledetrådene. Vi har etablert egen kommunal pp-tjenetse til hjelp i dette arbeidet. I årene framover skal vi ha fokus på den flinke læreren som gir den gode undervisningen.
Hjemmeside


Rektor Andenes skole - sak nr. 18/125

Andenes skole er en 1-10 skole med ca. 290 elever. Skolebygget sto ferdig i 2011 og er et flott og moderne bygg.  Andenes skole sin visjon er at vi -skal gi næring og læring til hele mennesket. Visjonen forutsetter et helhetlig elevsyn. For oss er elevene mer enn vitnemålet de kommer ut med! 

Våre kjerneverdier er respekt, mestring og samarbeid!

Da vår rektor skal over i ny stilling som skolefaglig rådgiver i Andøy kommune, blir det ledig stilling som rektor ved Andenes skole fra 01.08.18.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen
•.øverste leder av Andenes skole og SFO med fag- personal- og 
  økonomiansvar.
• sette elevenes faglige og sosiale utvikling i sentrum.
• lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid i tråd med 
  gjeldende planverk.
• utøve god personal- og økonomiledelse.
• sørge for at skolen drives i samsvar med lokale og nasjonale føringer.

Kvalifikasjoner for stillingen
• godkjent pedagogisk utdanning.
• erfaring fra undervisning i grunnskole.
• ønskelig med tilleggsutdanning innen skoleledelse og/eller erfaring innen 
  skoleledelse.

I tillegg søker vi en rektor som
• er målrettet og har erfaring fra utviklingsarbeid.
• setter elevenes læring og trivsel i sentrum.
• har evne til å motivere og engasjere.
• er en tydelig og verdsettende leder.
• samarbeider godt med lederteam, ansatte, elever, foreldre og andre.

Som rektor vil du inngå i kommunens enhetsledergruppe som sammen skal skape en organisasjon som har et godt omdømme og oppnår resultater gjennom god ledelse og godt arbeidsmiljø.

Søkere som ikke har norsk som sitt morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen.

Lønn etter avtale. Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med nåværende rektor Sveinung Ellingsen på telefon 99007280 / sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no eller rådmann Kirsten Lehne Pedersen på telefon 76115051/ kirsten.pedersen@andoy.kommune.no

Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy Saksnr: 18/125

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76115000

Stillingsnummer: 1871-2018-02-3 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 08.03.2018