Lærere Hammerfestskolen

Sted
Hammerfest (By), Finnmark
Publisert
7. februar 2018
Frist
30. april 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest.
Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet.Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

I Hammerfestskolen er det åtte grunnskoler. Seks av skolene ligger på Kvaløya, en på Seiland og en på Sørøya. Skolene er mangfoldige og utviklingsrettede. Kommunen har i flere år arbeidet tverrfaglig med tidlig innsats og er en nasjonal språkkommune. Vi innfører over en treårsperiode (2017-2020), læringsbrett til alle elever. Kommunen har i de senere år investert i skolebygg og satser på topp moderne undervisningsutstyr. Vi har ledige stillinger fra 1. august og søker engasjerte og initiativrike lærere som vil være med å videreutvikle Hammerfestskolen.

Lærere Hammerfestskolen

Arbeidsoppgaver:
Legge til rette for og gjennomføre undervisning og vurdering for elevenes læring og bidra til å utvikle praksisen ved skolene og i kommunene gjennom skolebasert kompetanseutvikling.

Kvalifikasjonskrav:
Utdanning:
Relevant faglig- og pedagogisk utdanning, jfr lov om grunnskole og den videregående opplæring (opplæringsloven) §10-1 og forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.

Stillingene er fast 100 %. Dersom det ikke er søkere som fyller kompetansekravene, så kan andre vurderes for midlertidig tilsetting ut skoleåret. Undervisningserfaring er en fordel.

Personlige egenskaper:
Er engasjert og initiativrik, med elevenes læring og behov i sentrum.
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Fleksibel og løsningsorientert.
Godt humør.

Ferdigheter:
Vi søker spesielt etter lærere med fordypning innen matematikk, engelsk, norsk og spesialpedagogikk. Erfaring eller kompetanse innenfor begynneropplæring i lesing og regning er også å foretrekke, men samtlige fag/fagområder kan være aktuelle. Vi søker også etter lærere med kompetanse i samisk, særskilt språkopplæring og pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisning.

I tillegg må du være en god og tydelig klasseleder som evner å bygge gode relasjoner til barn og voksne.
Du må snakke og skrive norsk flytende, ha god formuleringsevne og digitale ferdigheter.

Stillingsspesifikke krav:
Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis lov om grunnskolen og den videregående opplæringen § 10-9, og forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

Vi tilbyr blant annet:
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• Eget introduksjonsprogram for nyansatte
• Lønn etter avtaleverk, tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som 
   følger av lov, tariffavtale og reglementer

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen:
Mulighet for dekking av flytteutgifter eller botilskudd, etter kommunale regler mot bindingstid. Gjelder kun ved fast tilsetting. Ved eventuell tilsetting ved Daltun eller Akkarfjord oppvekstsenter gis det 6 års antesiperte tillegg ved beregning av lønnsansiennitet.

Generelt:
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen. Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her; Hammerfestby. Nærmere opplysning om stillingen får du ved å henvende deg til skolefaglig ansvarlig Christer Ringheim, telefon 952 56 975.

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: Løpende
Jobbnorge-ID 147149