Lærerstillinger

Rekrutterer
Bodø kommune
Sted
Bodø (kommune), Nordland
Publisert
9. februar 2018
Frist
5. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.
 

Grunnskole - lærerstillinger - hovedtilsetting

Vi har ledige lærerstillinger fra 01.08.18, både faste stillinger og vikariater for skoleåret 2018/2019.

Bodø kommune strekker seg fra Kjerringøy i nord til Skjerstad i sør. Kommunen har et mangfold av skoler, fra store sentrumsskoler til mindre skoler utenfor sentrum og i Bodøs skjærgård.

Bodø kommune er en aktiv og målrettet skoleeier som har høye mål for:
- læringsutbytte, gjennom økt bruk av elevaktive arbeidsmåter som fremmer 
  faglig og sosial læring
- læringskompetanse, gjennom økt bruk av problemorienterte 
  læringsmetoder og digitale verktøy
- fellesskapet, gjennom økt samhandling på ulike læringsarenaer

Vil du være med å bidra til at våre barn står best mulig rustet til å møte framtidens behov både faglig og sosialt ?

Arbeidsoppgaver
- undervisning i ulike fag på ulike trinn
- bidra til å utvikle et godt læringsmiljø
- sikre elevene et godt skoletilbud

Kvalifikasjoner
Du må ved tiltredelse ha:
- relevant høyere utdanning, pedagogisk- og/eller spesialpedagogisk 
  kompetanse
- gode samarbeidsevner, endringsvilje og evne til å jobbe i team
- gode kunnskaper i bruk av IKT i elevenes læringsarbeid
- kompetanse på elevaktiv læring og problemorienterte læringsmetoder
- evne og vilje til å ta i bruk nye læringsmetoder og organiseringsformer

For lærere gjelder kompetansekravene i opplæringslova § 10-1. Dette betyr at vi ikke ansetter lærere i fast stilling som ikke fyller lovens kompetansekrav ved tiltredelse.

Studenter som avslutter utdanningen våren 2018 kan etter en samlet vurdering få tilbud om fast stilling betinget av at vitnemål framlegges før avtale inngås.

Personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Vi tilbyr
- en spennende jobb i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling
- kolleger med stort engasjement og høy faglig kompetanse
- kr. 30 000 over gjeldende lønnstabell ved Skjerstad oppvekstsenter, 
  Misvær skole, Kjerringøy skole og Skolen i Væran og kr. 20 000 ved øvrige 
  skoler.
- godskriving også av privat tjeneste i lønnsansienniteten
- lønnstillegg for å være teamleder, IKT-veileder og kulturkontakt
- mentorordning for alle nyutdannede lærere
- veiledningsprogram i samarbeid med Nord universitet for alle nyutdannede 
  lærere
- gode ordninger for etter- og videreutdanning
- hjelp til å skaffe bolig ved tilsetting ved Skjerstad oppvekstsenter, Misvær 
  skole, Kjerringøy skole og Skolen i Væran

Annet
Nærmere informasjon om Bodø kommune, skolene og satsingsområder finner du på Bodø kommune.no under "Oppvekst" - "Skolene i Bodø kommune".

Vi ber om at det framgår av søknadsteksten dersom du har ønsker når det gjelder hel- eller deltidsstilling, barne- eller ungdomstrinn eller spesifikke skoler.

Du gjøres spesielt oppmerksom på at feltet "fagsammensetning" må fylles ut. Det er viktig at du fyller ut hvilke fag du har og antall studiepoeng i de ulike fagene. Ved tilsetting i lærerstilling, er det skolenes fagbehov, som er grunnlag for tilsetting.

Tilsettingsprosessen starter i midten av mars og vil foregå helt fram til skolestart.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises, jf. opplæringslova § 10-9. (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for søkere som er ansatt i Bodø kommune.

Kontaktinfo: Ann-Elisabeth Rystad, rådgiver,
e-post: ann-elisabeth.rystad@bodo.kommune.no , telefon arbeid 75555042

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad. 

Søknadsfrist: 05.03.18.