Lærer

Sted
Birtavarre, Gáivuotna Kåfjord
Publisert
9. februar 2018
Frist
19. februar 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rein
Lærerstilling, Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole

Indre Kåfjord Barne- og ungdomsskole er en friskole med kristne grunnverdier, som startet opp høsten 2016. Skolen har 50 elever og gir et tilbud fra 1. - 10. klassetrinn.

Vi har ledig fast stilling med tiltredelse  den  01.08.18.

I tillegg har vi fra høsten 2018 behov for flere flinke kontaktlærere og faglærere.

Spesielt aktuelle fag: Matematikk, engelsk, norsk for fremmedspråklige og andre grunnskolefag.

Vi søker lærere som har et positivt elevsyn og som elsker jobben sin, men som kan tenke seg noe nytt. Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, og i tillegg lover vi en morsom lærerhverdag der du som lærer blir sett, motivert og utfordret.

Lærerne ved Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole:
- liker å jobbe i team
- deler uoppfordret opplegg med kolleger
- ser mulighet for alle elever
- har både faglig kompetanse og relasjonskompetanse
- er tydelig klasseledere og forbilder
- lar seg inspirere av forventningsfulle elever og foresatte

Søkere vil bli vurdert i forhold til kompetanse, skolens behov, ansiennitet og personlig egnethet. Søknadsfrist er snarest! og senest 19.02.18. Vi ansetter fortløpende, og gode kandidater kan ansettes før søknadsfrist er utløpt.

Skolen ligger i Kåfjord kommune hvor du finner dype fjorder og bratte fjell med gode muligheter for fysisk aktivitet og rekreasjon i flott natur året rundt. Kåfjord er i tillegg en kulturkommune. Kåfjord ligger i Nord-Troms, noe som gir mulighet for nedskrivning av studielån. Kommunen er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

For mer informasjon om skolen, se skolens hjemmeside.

Tiltredelse 01.08.18.

Kontaktinfo: Odd Harald Fagerli, rektor, telefon 917 74 387

Søknad kan sendes pr. e-post til Rektor@ikskole.no 
eller pr.post til Indre kåfjord barne og ungdomsskole, 9147 Birtavarre

Søknadsfrist: snarest og senest innen 19.02.2018.