Lærarar

Rekrutterer
Bykle kommune
Sted
Hovden I Setesdal, Bykle
Publisert
2. mars 2018
Frist
23. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Lærarar Fjellgardane 1 - 7 skule:

Bykle kommune har gode skular og ønskjer seg lærarar som kan vere med å gjere sitt til at vi blir endå betre. Skuleutvikling og gode læringsmiljø er viktige for oss. Dette ønskjer vi at lærarane våre skal engasjere seg i.

Bykle kommune har to skular. Fjellgardane skule er ein rein barneskule med ca. 45 elevar, Bykle barne- og ungdomsskule har ca. 60 elevar. 

Gjeld for begge skulane:
Utlysinga gjeld også andre lærarstillingar som kan bli ledige på skulane.

Lærar Fjellgardane skule, 1 - 7 skule:
Ei heil vikarstilling for skuleåret 2018/2019

Kvalifikasjonar

 • Lærarutdanning.
 • Samla må dei tilsette ved skulen kunne dekke skulen sine fag.
 • Det vil bli lagt vekt på at den som blir tilsett er personleg eigna.

Utdanning

 • Høgskule/Universitet
 • Lærar
 • Pedagogikk

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Løn etter kompetanse + kr. 24 000/år i rekrutteringstillegg ( maks 5 år)
 • Oppfølging av mentor for nyutdanna
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kommunen kan hjelpe til med å skaffe bustad
 • Flyttegodtgjersle etter eige reglement

 

 • Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtalar. Det blir trekt 2% pensjonsinnskot. Krav om politiattest ved tilsetting.Vitnemål og attestar vil bli spurt etter ved eit eventuelt intervju.

Spørsmål om stillinga kan rettast til tenesteleiar Stig Ertzeid, tlf. 37 93 86 31 / 482 04473.

Om arbeidsgiveren

Bykle kommune har ca. 965 innbyggjarar og ligg øvst i Setesdal. Det er 21 mil til Kristiansand, 20 mil til Stavanger (sommartid) og 35 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er i Bykle, medan Hovden er eit stort turistsenter. Fritidstilboda er mange og varierte både sommar og vinter. Mellom anna har vi alpinsenter, tilrettelagte langrennsløyper i nærområdet og i høgfjellet, golfbane og eit stort Badeland.

Bykle kommunen er organisert i to nivå: rådmann med stab/støtteavdelingar og 8 tenesteeiningar, og har ca. 170 tilsette.

Hjemmeside

Du kjem til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne sida. Ver vennleg referer til Lærerjobb.no i søknaden.  

Sted: Skulevegen 41, 4755 Hovden i Setesdal

Søknad merkes: 3734770623

Tiltredelse: 01.08.2018  

Søknadsfrist: 23.03.2018