Lærar Torvmyrane skule

Rekrutterer
Flora kommune
Sted
Florø, Flora
Publisert
2. mars 2018
Frist
13. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Torvmyrane skule, lærar fast (spes.ped og begynnaroppl)

Torvmyrane skule er ein 1-7 skule med barnehage, SFO og innføringsklasse for minoritetsspråklege barn. Vi har 188 barn i skule, 80 i barnehage og 48 årsverk til saman. Vi er ein kvinnedominert arbeidsplass, og oppmodar difor menn om å søkje.

Fast 100% lærarstilling med hovudvekt på spesialpedagogikk og begynnaropplæring i lesing og skriving

Felles:
" Vi treng deg som er oppteken av å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn og ungdom. Du er oppteken av di eiga læring og utvikling og trivs i eit miljø som gjev deg høve til dette.
" Vi er med i lokalt og regionalt nettverksarbeid og i ulike utviklingsprosjekt.
" Startpakke, coaching og rettleiing for nytilsette.
" Kontaktlærargodtgjersle hos oss er for tida kr 32.500 pr år.
" Utvida kompetanselønssystem lokalt, tillegg inntil 24.000 pr år.

Kontakter
Øivin Johan Monsen, rektor,
e-post: oeivin.monsen@flora.kommune.no ,
mobil 41534950, telefon arbeid 57756430

Du kjem til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne sida.
Ver vennleg referer til Lærerjobb.no i søknaden.

Søknadsfrist: 13.03.18