Lærar Brandsøy skule

Rekrutterer
Flora kommune
Sted
Florø, Flora
Publisert
2. mars 2018
Frist
13. mars 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Brandsøy skule, lærarstilling med atterhald.

" Vi treng deg som er oppteken av å skape gode lærings- og utviklingsvilkår for barn og ungdom. Du er oppteken av di eiga læring og utvikling og trivs i eit miljø som gjev deg høve til dette.
" Vi er med i lokalt og regionalt nettverksarbeid og i ulike utviklingsprosjekt.
" Startpakke, coaching og rettleiing for nytilsette.
" Kontaktlærargodtgjersle hos oss er for tida kr 32.500 pr år.
" Utvida kompetanselønssystem lokalt, tillegg inntil 24.000 pr år.

Du får vite meir om dei aktuelle stillingane i Floraskulen, ved å kontakte den enkelte skule direkte eller via www.flora.kommune.no, der du også finn det elektroniske søknadsskjemaet du skal nytte.

Kontakter
Tor Solheim-Olsen, rektor, e-post:
tor.solheim-olsen@flora.kommune.no , mobil, 95903314
Robert Steindal, inspektør, e-post: robert.steindal@floraskulen.no ,
mobil 95878163

Du kjem til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne sida.
Ver vennleg referer til Lærerjobb.no i søknaden

Søknadsfrist: 13.03.18

Flere søk som dette