PP-rådgiver

Rekrutterer
Enebakk kommune
Sted
Enebakk (By), Akershus
Publisert
8. mars 2018
Frist
22. mars 2018
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Enebakk kommunes visjon, Mulighetenes Enebakk , skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11 000 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.


PP-rådgiver 100 % både vikariat og fast stilling ledig

Vikariat ønskes besatt så fort som mulig og har varighet til og med 31.05.2019, med mulighet for forlengelse.

Fast stilling ønskes besatt fra og med 01.08.2018

Pedagogisk-psykologisk tjeneste har kontorer i Familiens hus. Familiens hus består av følgende enheter: Helse for barn og unge, Barneverntjenesten, SLT, Prosjekthuset, Enhet for psykisk helsearbeid og rus, NAV, Oppfølgingstjenesten og PPT.

Stillingene inngår i pedagogisk-psykologisk tjeneste som består av 7,65 årsverk.

PP-rådgiver stillingene:
Arbeidsoppgaver:

 • Sakkyndighet og systemrettet arbeid i henhold til Barnehageloven 19 c og Opplæringsloven kap. 5
 • Utredning og vurdering av barn med særlige behov
 • Veiledning/rådgiving til ansatte i barnehage, skole, foreldre og samarbeidsinstanser
 • Andre oppgaver etter avtale med leder

Kompetansekrav:

 • Utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk og pedagogikk
 • Test- og samtalekompetanse ses som nødvendig

Vi vektlegger:

 • Kompetanse innenfor testing, samtale, observasjon og handlingskompetanse
 • Erfaring fra barnehage og skole, med vilje til systemrettet arbeid
 • Kompetanse/erfaring innenfor veiledning
 • Erfaring fra sakkyndighetsarbeid
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Gode relasjonsferdigheter
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Godt utviklet tverrfaglig samarbeidssystem
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Inkluderende arbeidslivsbedrift
 • Lønn etter avtale 2

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP.

Søkere må disponere egen bil. Offentlig skyssregulativ

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Enhetsleder PPT, Eija Karjalainen, mobil 90762029 eller eija.karjalainen@enebakk.kommune.no

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 22.03. 2018