Montessoripedagoger - Allmennlærere/kontaktlærere

Sted
Drammen (By), Buskerud
Publisert
13. mars 2018
Frist
9. april 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Heltberg Barne- og ungdomsskole startet opp i Drammen høsten 2016.

Skolen drives etter Maria Montessori sine pedagogiske prinsipper, og baserer sin pedagogiske plattform på Læreplan for Montessoriskolen. Denne læreplanen ivaretar i sin helhet Kunnskapsløftet.
Målet vårt er å skape en inkluderende, utforskende og medskapende skole som sikrer elevene våre en spennende og utviklende skolehverdag. Vi tror dette bidrar til at våre elever får mulighet til å tilegne seg kunnskap og videreutvikle sine evner til den enkeltes fulle potensiale - innenfor rammer som stimulerer til at de blir helstøpte, omsorgsfulle og kunnskapsrike unge medmennesker.

Vi er engasjerte og målrettede!  Vil du bygge Norges mest spennende skole sammen med oss?

Vi er godt i gang med 2. skoleår på Heltberg barne- og ungdomsskole, hvor det i år går ca. 75 elever. Vi opplever stor tilsøkning for skoleåret 2018/2019, og vil høsten 2018 øke til ca. 90 elever. Derfor søker vi etter flere dyktig montessoriutdannede pedagoger, som har lyst til å være med å bygge og videreutvikle vår skole. Den vi søker er montessorilærer, gjerne i tillegg til formell undervisningskompetanse på grunnskolenivå. Søkere med annen lærerutdanning kan også være aktuelle, men for å få fast ansettelse hos oss må man være villig til å ta videreutdanning innen montessoripedagogikk.

De vi ønsker å ansette er:

  • glødende opptatt av barns læring, samt deres utvikling til å bli søkende, tilpasningsdyktige og medskapende unge mennesker.
  • opptatt av å skape en arena for utforskning og læring.
  • trygg på sin egen rolle som rollemodell, lærer og veileder.
  • faglig dyktig og søkende i sin egen læring.

Vi tilbyr deg:

  • mulighet til å være med på å bygge og videreutvikle skolen vår.
  • Mulighet til å ta etterutdanning i montessoripedagogikk
  • spennende utviklingsmuligheter og nyskapende arbeid.
  • dyktige og støttende kollegaer, samt en tydelig leder.
  • konkurransedyktige økonomiske betingelser.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Hilde Dramdal, på mobil 48204848.

Hjemmeside 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: Snarest