Enhetsleder/Rektor

Sted
Sør-Varanger kommune, Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
23. mars 2018
Frist
19. april 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Hjemmeside

Enhetsleder/Rektor

Ledige stillinger som Enhetsleder/ rektor ved 3 av våre skoler.

Hesseng flerbrukssenter
Vi har ledig en 100% stilling som Enhetsleder/rektor ved Hesseng flerbrukssenter.

Hovedarbeidsoppgaver:
Rektor er enhetsleder og skolens øverste leder med totalansvar for enhetens daglige drift. Dette innebærer ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Rektor har personalansvar og økonomisk ansvar innenfor enhetens tildelte budsjett. Rektor rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Kvalifikasjoner:
- Relevant utdanning på masternivå, helst innen skoleledelse eller pedagogikk/spesialpedagogikk.
- Lederutdanning og ledererfaring.
- Relevant erfaring innen tjenesteområdet og kjennskap til styringsverktøy for grunnskolen.
- Erfaring fra pedagogisk veiledning/skoleutvikling/pedagogisk ledelse.
- Kjennskap til offentlig forvaltning.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Bugøynes oppvekstsenter
Ledig fast stilling som Enhetsleder/ rektor ved Bugøynes oppvekstsenter.
Stillingen består av 70 % stilling som enhetsleder/ rektor og 30% undervisningsstilling.

Bugøynes oppvekstsenter består av barnehage, SFO og skole. På skolen er det 17 elever fordelt på 3 klasser. Barnehagen og SFO ligger i nær tilknytning til skolen med samme uteområdet. Skolens satsingsområdet er god klasseledelse og gode grunnleggende ferdigheter.

Hovedarbeidsoppgaver:
Rektor er enhetsleder og skolens øverste leder med totalansvar for enhetens daglige drift. Dette innebærer ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Rektor har personalansvar og økonomisk ansvar innenfor enhetens tildelte budsjett. Rektor rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant utdanning på masternivå, helst innen skoleledelse eller pedagogikk/spesialpedagogikk
 • Lederutdanning og ledererfaring
 • Relevant erfaring innen tjenesteområdet og kjennskap til styringsverktøy for grunnskolen
 • Erfaring med pedagogisk veiledning/skoleutvikling/pedagogisk ledelse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Personlig egnethet vektlegges

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges ved tilsetting.

Pasvik skole
Ledig fast 100% stilling som enhetsleder/rektor ved Pasvik skole.

Pasvik skole er en fådelt 1-10 skole med rundt 60 elever. Skolen er lokalisert på Svanvik, 4 mil sør for Kirkenes. Beliggenheten, med sin nærhet til skogen, Pasvikelva og den russiske grensen, gjør det naturlig for skolen å ha naturfag som et satsingsområde. NIBIO Svanhovd og Pasvik folkehøgskole er blant våre gode samarbeidspartnere. Vi jobber målbevisst for å ivareta et trygt og inkluderende læringsmiljø, for hver enkelt elev ved skolen.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Rektor er enhetsleder og skolens øverste leder med totalansvar for enhetens daglige drift. Dette innebærer ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Rektor har personalansvar og økonomisk ansvar innenfor enhetens tildelte budsjett. Rektor rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant utdanning på masternivå, helst innen skoleledelse eller pedagogikk/spesialpedagogikk
 • Lederutdanning og ledererfaring
 • Relevant erfaring innen tjenesteområdet og kjennskap til styringsverktøy for grunnskolen
 • Erfaring med pedagogisk veiledning/skoleutvikling/pedagogisk ledelse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning

Personlig egnethet vektlegges

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, må framlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt
Arnulf Ingerøyen
Kommunalsjef
E-post Arnulf.Ingeroyen@sor-varanger.kommune.no
Arbeid 78 97 74 14

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 19.04.2018