Logoped

Sted
Tromsø (By), Troms
Publisert
3. april 2018
Frist
15. april 2018
Arbeidsfelt
Annet, Vikar
Jobbtype
Vikariat
Arbeidstid
Heltid

uni nn bannerVi søker logoped til logopedtjenesten 
Logoped - Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.


Bli med på laget! Vi søker to logopeder til teamet! 

NOR-klinikken består av 4 avdelinger, hvorav Rehabiliteringsavdelingen er den ene. Rehabiliteringsavdelingen har virksomhet i Tromsø, Harstad og Narvik. Virksomheten er organisert i 7 ulike seksjoner. Logopedene i 
Tromsø er organisatorisk plassert i seksjon for Ergoterapi-, Logopedi- og Sosionomtjeneste (ErLoSo). 

Logopedtjenesten består av 3 stillinger. Logopedene gir tilbud til pasienter innlagt i ulike avdelinger på UNN. Pasientarbeidet fordeles ved at hver logoped har ansvar for avklarte pasientgrupper. En av logopedene har ansvar for pasienter ved Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling. En annen har ansvar for pasienter ved akutt slagenhet/nevrologisk avdeling, samt enkelte andre av sykehusets avdelinger. I tillegg har en logoped ansvar for pasienter ved alle de andre avdelingene i UNN, Breivika. Rullering mellom de ulike fagområdene må påregnes, og logopedene dekker opp for hverandre i ferieperioder og ved annet fravær. Logopedene vil i stor grad være med å påvirke tilbudet til pasientene og jobbhverdagen. 

I første omgang søker vi etter vikarer, men det kan bli ledige faste stillinger etter at vikariatene går ut. Vikariat 1 er ut 2018, og vikariat 2 til og med februar 2019. 

Å bo i nord med både i midnattsol og nordlys, enkel infrastruktur og rå natur rett utenfor døren er helt fantastisk. Gode oppvekstsvilkår og gode skoler, et spennende arbeidsmarked i vekst. Hos oss kan du faktisk gå på ski til jobb om du måtte ønske og satsning på sykling til jobb er i fokus hos oss med tilrettelegging for gode sykkelparkeringer. 

Fanger dette din interesse? 
Send en søknad eller ta kontakt for en uforpliktende samtale! Aktuelle kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Arbeidsoppgaver

 • Karlegging av svelgefunksjon og oppfølging med tiltak
 • Videofluoroskopiundersøkelser av svelgevansker i samarbeid med radiolog
 • Diagnostisering og opptrening av språk og kommunikasjon
 • Råd og veiledning til pasient og pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid internt i sykehuset
 • Samarbeid med eksternt hjelpeapparat
 • Undervisning internt i UNN, til kommuner samt UiT
 • Bidra til å virkeliggjøre UNNs visjon om å gi den beste pasientbehandlingen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning som logoped
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Gode norskkunnskaper (svensk/dansk)

Utdanningsretning

 • Logopedi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en aktiv, fleksibel og engasjert medarbeider.
 • God arbeidskapasitet og evne til å takle travle dager
 • Evne og interesse for tverrfaglig samarbeid, være aktiv bidragsyter til godt arbeidsmiljø
 • Opptatt av kvalitet og identifisere seg med UNNs verdigrunnlag
 • Faglig interessert og opptatt av å videreutvikle seg som logoped
 • Personlig egnethet vil vektlegges særskilt.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for å være med å skape fremtidens logopedtjeneste i UNN
 • Stor mulighet til å påvirke arbeidshverdagen
 • Gode muligheter til faglig utvikling
 • En arbeidsplass som er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv i samarbeid med NAV)
 • Vi er opptatt av å inkludere våre ansatte i arbeidet med kontinuerlig forbedring og pasientsikkerhet
 • Logopedi er en etterspurt tjeneste, og rett person vil oppleve å bli inkludert i mange ulike miljø i UNN.
 • God opplæring av nyansatte
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis bedriftsidrett, kulturaktiviteter (revy-korsang-musikk), kunst, velferdshytter i Troms og Lødingen
 • Friluftsliv med fjell, sjø og vakre naturopplevelser under nordlyshimmel eller midnattssol
 • Et pulserende lokalmiljø med fyldig og variert kulturtilbud
 • Mulighet for leie av bolig

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Ref. nr.: 3700515361
Stillingsbrøk: 100%
Vikariat
Sluttdato: Vikariat 1 er ut 2018, og vikariat 2 til og med februar 2019. 
Antall stillinger: 2

Kontaktinfo: Kari Thingelstad, Seksjonsleder, telefon 77627069

Arbeidssted: Sykehusvegen 38, 9038 Tromsø

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 15.04.2018