Undervisningsstillinger - Bekkelaget skole

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
6. april 2018
Frist
19. april 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Utdanningsetaten

Faste 100 % undervisningsstillinger - Bekkelaget skole
Oslo kommune, Utdanningsetaten

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Bekkelaget skole ligger sentralt til ved Holtet trikkeholdeplass i Nordstrand bydel. Skolen er en 1-7 skole og rommer 600 elever, Aktivitetsskole og 80 ansatte. I nærområdet finnes gode alternative læringsarenaer som bl.a. Ekebergparken og Brannfjellskogen.
Skolens visjon er: Alt er mulig - med innsats for læring! Det betyr at alle kan utvikle seg og lære mer. Er du en fremoverlent og engasjert lærer som ønsker å bidra til motiverende læringsarbeid ønsker vi deg som søker!

Arbeidsoppgaver
• Planlegge og gjennomføre god undervisning med faglige
   utfordringer
• Gi elevene et trygt og inkluderende læringsmiljø
• Analysere og følge opp elevenes læring
• Samarbeide med foresatte, ansatte og ulike instanser
• Bidra i læringsfellesskapet
• Delta aktivt i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner
• Grunnskolellærer 1-7 med formelle kompetansekrav
• Ønskelig med fordypning i spesialpedagogikk (til en av stillingene)
• Ønskelig med undervisningserfaring i skolen
• Gode IKT kunnskaper
• Har gode norskkunnskaper og kommuniserer godt muntlig og 
   skriftlig
• Interesse og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid
• Personlig egnethet vektlegges

Utdanningsretning
• Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper
• Positivt elevsyn med evne til å skape gode relasjoner
• Tydelig voksenperson og trygg klasseleder
• Tar i bruk varierte arbeidsmetoder og motiverer elevene
• Har høye ambisjoner for hver elev
• Faglig nysgjerrig og pedagogisk forskningsorientert
• Er fleksibel og har god arbeidskapasitet
• Har gode samarbeidsevner og godt humør

Språk
• Norsk

Vi tilbyr
• En skole med god systematikk
• En aktiv og utviklingsorientert arbeidsplass
• Erfaringsdeling og kompetanseheving
• Gode muligheter for bruk av digitale verktøy i undervisning og i 
   eget arbeid (Lærere har egen Ipad og PC)
• God og trygg oppfølging av nytilsatte
• Inspirerende kollegaer med mye godt humør
• Støttende og ambisiøs ledelse

Andre opplysninger
• Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3768155295
Stillingsbrøk: 100%
Fast stilling
Startdato: 01.08.2018
Antall stillinger: 3

Arbeidssted: Marienlundveien 1, 1178 Oslo

Kontaktinfo: Anette Reme, rektor, telefon 23466100
Kim Steingrimsen, assisterende rektor, telefon 23466100

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 19.04.2018
Søknad merkes 3768155295