Lærere

Sted
Nedre Eiker, Buskerud
Publisert
11. april 2018
Frist
24. april 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Nedre Eiker
Ledige lærerstillinger i Nedre Eiker kommune 2018 - Oppvekst og kultur

Nedre Eiker  

Skolene i Nedre Eiker utvikler:

TENKERE som kan omsette teori til praksis.
KREATIVITET som stimulerer til utfoldelse og innovasjon.
SAMFUNNSBYGGERE som viser ansvar, omsorg og respekt.
HOLDNINGER som gir mot og evne til å utforske og utvikle eget potensial.

Fra 01.08.2018 har Nedre Eiker kommune fortsatt ledig et antall lærerstillinger, faste og vikariater, ved noen av våre grunnskoler. Nedre Eiker er for tiden midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Drammen.

Vi søker spesielt etter:
Lærere som kan undervise i norsk, tysk, engelsk og matematikk i ungdomsskolen.
Lærere som kan ta begynneropplæring (1.trinn), samt lærere som kan fungere som kontaktlærere på småskoletrinnet eller mellomtrinnet.
Andre fag kan også bli aktuelle i løpet av våren.

Skolene våre arbeider ut fra prinsippet om lærende organisasjoner. Som et ledd i å etablere felles praksis er det er etablert lærende nettverk på skolenivå og lærernivå.

Nedre Eiker satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen, både for å øke elevenes læring og som et redskap i vurderingsarbeidet. Skolene og elevene er derfor i gang med å implementere Office 365 som lærings- og samarbeidsarena. Fra høsten 2017 deltar kommunen i realfagsprosjektet, der alle skolene deltar.

Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for kommende skoleår fram mot 01.08. 2018.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju ved den aktuell skole, men intervjues på vegne av skolene i hele kommunen. Innkalling til intervjuer vil skje i løpet av kort tid etter søknadsfristen. Ansettelser gjøres i henhold til lov og avtaleverk, og er betinget av at det kan fremlegges tilfredsstillende politiattest ut fra opplæringslovens § 10.9 ved ansettelse.

Utdanningsretning
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Du må ha evne til å skape gode relasjoner til elever, kollegaer og 
   foreldre
• Du har et pedagogisk engasjement, der elevenes læring er i fokus
• Du er en tydelig klasseleder
• Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
• Du er bidrar til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
• Du må være utviklingsorientert og villig til å ta initiativ
• Du må kunne arbeide selvstendig og være fleksibel
• Du må ha vilje og evne til å stå i utfordrende situasjoner
• Du må være strukturert
• Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlige 
   egenskaper ut fra det som nevnes over

Vi tilbyr
• Veiledning for nyansatte
• Engasjerte og dyktige skoleledere
• Skoler som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid
• Gode kolleger og godt arbeidsmiljø
• Kommunale lønns- og arbeidsvilkår med god pensjonsordning

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3771574658
Stillingsbrøk: 100 %
Vikariat, Fast
Startdato: 01.08.2018

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 25.04.2018