Rektor ved Charlottenlund videregående skole

Sted
Trondheim (By), Trøndelag fylkeskommune
Publisert
11. april 2018
Frist
2. mai 2018
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Charlottenlund videregående skole er Trøndelags største skole med 1250 elever. Skolen tilbyr en kombinasjon av yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram: studiespesialisering, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama, bygg og anleggsteknikk, teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, service og samferdsel, kunst, design og arkitektur. Skolen har også opplæring innenfor kriminalomsorgen, tilrettelagt opplæring for elever med stort hjelpebehov og et innføringstilbud for minoritetsspråklige elever. Charlottenlund som er en universitetsskole, er engasjert i flere internasjonale prosjekter og samarbeider med NTNU om forskning og utviklingsarbeid. Skolens visjon er talenter i vekst.

Rektor ved Charlottenlund videregående skole

Er du ambisiøs på elevenes vegne? Har du klare tanker om hva som skaper den gode skolen og greier du å omsette dette i praksis? Da vil vi gjerne ha en søknad fra deg.

Arbeidsoppgaver
Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte. Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk

Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø

Andre opplysninger:

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Kontaktinfo:

Om oss
Jobbe hos oss

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 02.05.2018