Rektor enhetsleder Atrå barne- og ungdomsskole

Rekrutterer
Tinn kommune
Sted
Atrå, Tinn
Publisert
11. april 2018
Frist
6. mai 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

ID 1069 Rektor enhetsleder Atrå barne- og ungdomsskole

Atrå barne- og ungdomsskole har i dag 200 elever fra 1. til 10. klasse, ca. 50 barn i SFO og ca. 35 årsverk. Skolen holder til 25 km øst for Rjukan i landlige omgivelser. Skolen består av nytt barneskolebygg, SFO-bygg, ungdomsskolebygg og idrettshall med idrettsanlegg. Det er vedtatt å bygge nytt ungdomsskolebygg tilknyttet barneskolebygget.

Skolens ledelse består av rektor, to avdelingsledere og leder for SFO.  Rektor er sammen med lederteamet ansvarlig for skolens pedagogiske og administrative ledelse.

Tinn kommune starter høst 2018 opp et treårig utviklingsarbeid med tema tilpasset opplæring. Opplegget er i regi av SePU (Kultur for læring) og i samarbeid med kommunene i Kongsbergregionen. Kommunen har innført I-pad for alle elevene fra 5. – 10. klasse. Skolen har særlig fokus på bruken av uteområde/nærområde i undervisningen.

Vi søker en rektor/enhetsleder med stort engasjement og arbeidskapasitet og som:

 • har godkjent faglig og pedagogisk kompetanse for grunnskolen
 • har ledererfaring og/eller videreutdanning innen ledelse
 • setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid
 • kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • vil være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling
 • tar initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer
 • har god digital kompetanse innenfor administrasjon og undervisning
 • er lojal overfor politiske og administrative beslutninger

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • et godt arbeidsmiljø
 • utstrakt delegasjon til enhetsleder
 • utfordrende oppgaver
 • tilbud om lederopplæring
 • lønn etter avtale

Tiltredelse 01.08.2018

Søkere vil bli vurdert i forhold til formell kompetanse, personlig egnethet og skolens behov. Søkere som ikke har formell lederutdanning, må forplikte seg til å gjennomføre «rektorutdanningen».

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting forutsetter godkjent politiattest og skjer for øvrig i samsvar med gjeldende avtaleverk. Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Arbeidstakeren ansettes i Tinn kommune på de vilkår som er fastsatt i gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer, retningslinjer og ansettelsesdokumenter.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien, telefon 917 48 755 eller gjertrud.lien@tinn.kommune.no.

Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema og at søknaden er så fullstendig som mulig.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist 6.05.2018.

Flere søk som dette