Kirkenes vgs - Avdelingsleder Yrkesfag

Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
13. april 2018
Frist
30. april 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb - tidsklemma merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen til Finnmark!

Finnmark og Troms fylkeskommuner slås sammen fra 2020. Gå til regjeringa.no for mer informasjon om regionreformen (komplett url: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/regionreform/id2477186/

Se stillingsannonsen på samisk: http://www.ffk.no/samisk/stillingsannonser-pa-samisk/


Kirkenes vgs - Avdelingsleder Yrkesfag
 

Beskrivelse arbeidssted
Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som
finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte.
Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside.

Vi søker
en avdelingsleder i 100% stilling som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for YF (yrkesfag). I stillinga inngår systemansvar for skolens arbeid med HMS.

Arbeidsoppgaver
Avdelingsleder vil få personal- og pedagogisk ansvar for noen programområder innen studieretning YF. Vi ønsker å ta vare på den helhetlige ledelsen av programområdet ved at nåværende avdelingsleder har et overordnet ansvar for en del felles oppgaver, men i samråd med ny avdelingsleder. Begge skal sammen med lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til å legge grunnlaget for en god personalpolitikk. Stillinga vil være tillagt ansvaret for skolens systemarbeid innen HMS. Det kan være aktuelt å kombinere stillingen med andre arbeidsoppgaver enn HMS.

Krav til kompetanse
Ved tilsetting vil skolen legge vekt på utdanning og erfaring. Vi søker en person med yrkesfaglig bakgrunn, godkjent undervisningskompetanse innenfor videregående skole og undervisningserfaring fra yrkesfaglig utdanning vil bli vektlagt, men ikke nødvendigvis innenfor de programområdene du skal lede.
Det er en fordel om søker har kompetanse innen HMS.
Utdanning/kursing innen HMS må påregnes dersom den som skal tilsettes mangler slik kompetanse.

Personlige egenskaper
Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved
- at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i 
   sentrum
- at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å
   analysere skolens praksis
- et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede
   og støtte dine medarbeidere
- at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter
   og samarbeidsevner
- høy integritet og at du er lojal og en god lagspiller
- at du etablerer god samhandling med alle i skolesamfunnet
- at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag
- god organisasjons- og rolleforståelse
- at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og
   gode resultater
- at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet

Andre opplysninger
Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

Vi tilbyr
- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Meget god pensjonsordning
- Hjelp med å skaffe bolig
- Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark
Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.
For mer informasjon, se www.finnmark.no

Søknad sendes
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt (navn på virksomheten)

Kontakter
Ingvild Wartiainen, assisterende rektor, e-post: Ingvild.Wartiainen@ffk.no,
mobil 95924051
Øystein Hansen, rektor, e-post: oystein.hansen@ffk.no,
mobil 41026991

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 30.04.18