Kirkenes vgs - Avd.leder spesialpedagogikk

Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
13. april 2018
Frist
30. april 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du blir også engasjert i alt Finnmark kan tilby på fritida. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig. Tjenestene du trenger er ofte nært hjem og jobb - tidsklemma merker vi ikke så mye til. På www.finnmark.no finner du mer ut om kommunikasjonstilbud, nedskriving av studielån, våre naboland Finland og Russland, og om samisk kultur. Velkommen til Finnmark!

Finnmark og Troms fylkeskommuner slås sammen fra 2020. Gå til regjeringa.no for mer informasjon om regionreformen (komplett url: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/regionreform/id2477186/

Se stillingsannonsen på samisk: http://www.ffk.no/samisk/stillingsannonser-pa-samisk/

Kirkenes vgs - Avd.leder spesialpedagogikk

Beskrivelse arbeidssted
Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland, Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring, gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte.
Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier.

Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside.
 

Vi søker
Vi søker avdelingsleder med spesialpedagogisk kompetanse i 100% stilling til å lede og organisere det spesialpedagogiske arbeidet på skolen.

Arbeidsoppgaver
De viktigste arbeidsoppgavene er knyttet til å organisere det spesialpedagogiske undervisningstilbudet på skolen, bidra til å heve spesialpedagogisk kompetanse og forståelse, oppfølging i forhold til foreldre, fatte enkeltvedtak om spesialundervisning, og forberede og følge opp søknader fra elever med spesielle lærevansker og organisere ressursbruken i forhold til dette. Avdelingsleder vil samarbeide med skolens ledelse og rådgivergruppa. Avdelingsleder rapporterer til assisterende rektor og innehar personalansvar for miljøarbeidere og spesialpedagoger som er knyttet til avdelingen. Det må påregnes undervisning av elever med særskilte behov i stillingen.

Krav til kompetanse
- Kompetanse innen spesialpedagogikk. Formell kompetanse og
   relevant praksis blir vektlagt.
- Ledererfaring og annen relevant erfaringsbakgrunn

Personlige egenskaper
Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved:
- at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i
   sentrum
- at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å 
   analysere skolens praksis
- et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og
   støtte dine medarbeidere
- at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter
   og samarbeidsevner
- høy integritet og at du er en pålitelig og god lagspiller
- at du etablerer god samhandling og forankring i skolesamfunnet
- at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag
- god organisasjons- og rolleforståelse
- at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og
   gode resultater
- at du er ryddig og har stor arbeidskapasitet

Andre opplysninger
Vitnemål og attester forevises ved et eventuelt intervju.
Det er krav om politiattest ved tilsetting i videregående skole.

Vi tilbyr
- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler
- Meget god pensjonsordning
- Hjelp med å skaffe bolig
- Å dekke flytteutgifter

Fordeler ved å bo i Finnmark
Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire.
For mer informasjon, se www.finnmark.no 

Søknad sendes
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Kirkenes vgs på telefon 78963300.

Kontakter
Ingvild Wartiainen, assisterende rektor,
e-post: Ingvild.Wartiainen@ffk.no, mobil 95924051
Øystein Hansen, rektor, e-post: oystein.hansen@ffk.no,
mobil 41026991

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 30.04.18