Spesialpedagog ved Oslo universitetssykehus

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
25. april 2018
Frist
18. mai 2018
Arbeidsfelt
Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Spesialpedagog fast 100 % stilling - Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus
Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. 
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. 
Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale, regionale og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP), Barne- og ungdomsklinikken har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, sosionomer, spesialpedagog og psykiatrisk sykepleier. Vi har totalt 33 fagstillinger og 4 merkantile. Seksjonen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjon-liason virksomhet. Vi har også undervisnings- og forskningsoppgaver. 

Vi har ledig fast 100 % stilling som spesialpedagog og det er ønskelig med klinisk erfaring med somatisk syke barn/unge, og erfaring med veiledningsvirksomhet. Stillingen omfatter utredning, behandling og oppfølging av barn med ulike kroniske og/eller alvorlige somatiske sykdommer samt arbeid med familie; dvs. barnets foreldre/søsken. 

Oslo universitetssykehus sender ut tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. 

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Kognitiv og skolefaglig utredning med tanke på tilrettelegging på skolen av kronisk/alvorlig somatisk syke barn og unge opp til 18 år, henvist fra OUS' avdelinger og poliklinikker.
 • Del av tverrfaglig utredning av sammensatte, komplekse, psykosomatiske tilstander.
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, samt konsultasjon/veiledning til sykehuspersonalet.
 • Kontakt med skole/PPT for innhenting av informasjon.
 • Utadrettet arbeid etter utredning for å forankre forståelse/tiltak til tverrfaglig team lokalt.

Kvalifikasjoner

 • Søker spesialpedagog på masternivå eller tilsvarende, med utredningskompetanse.
 • Erfaring med og god kjennskap til skolesystemet mht opplæring, lovverk og systemnivå.
 • Tidligere erfaring innen klinisk barn- og ungdomspsykiatri (BUP) og/eller PPT er en fordel.

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Spesialpedagog med kompetanse innen utredning og veiledning

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Må trives med å arbeide i tverrfaglig team og samarbeide med ulike instanser.
 • Må kunne jobbe selvstendig og utvise stor grad av ansvarsbevissthet, samt samarbeide med andre faggrupper.
 • Interesse for fagfeltet og for å jobbe med barn og unge.
 • Må kunne beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring.
 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
 • Bredt fagmiljø med høy kompetanse, et engasjert tverrfaglig miljø og trivelig arbeidsmiljø

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Ref. nr.: 3793058198

Kontaktinfo:

Trond H. Diseth
Avd.overlege, professor
23074940
trond.diseth@ous-hf.no

Ingrid Grasdal
Spesialpedagog
23074940
ingrid.grasdal@ous-hef.no

Sted: 
OUS Ullevål, Oslo
OUS Rikshospitalet, Oslo

Arbeidssted: OUS, 0450 Oslo

Bransje: Sykehus
Fagfelt: Undervisning / Opplæring
Rolle: Medarbeider

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Startdato: 01.08.2018

Søknadsfrist: 18.05.2018