Barnehagesjef

Sted
Østre Toten kommune
Publisert
2. mai 2018
Frist
25. mai 2018
Arbeidsfelt
Barnehagelærer, Leder, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Østre Toten kommune har ca. 14 874 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Østre Toten kommunes hjemmeside

Barnehagesjef

Arbeidssted

Østre Toten kommune søker en dyktig barnehagesjef i fast 100 % stilling.

Vi søker en barnehagesjef med kompetanse, engasjement og erfaring til å ta en ledende rolle i utviklingen av barnehagene i Østre Toten, og som i fellesskap med barnehagekonsulent og styrere i ikke-kommunale og kommune barnehagene vil skape et best mulig barnehagetilbud og oppvekstmiljø.

Stillingen er nærmeste leder for kommunens seks barnehagestyrere, spesialpedagogisk team og barnehagekonsulent. Det totale driftsbudsjettet er på ca. 100 millioner, inklusive tilskudd til seks ikke-kommunale barnehager som barnehagesjefen også har tilsynsansvar for. Det er samordnet opptak til alle barnehager med om lag 680 barn.

Fakta om stillingen

Stillingens hovedansvar er ledelse av resultatenheten barnehage, hvor hovedoppgaven er at enhetens område drives i samsvar med lov, forskrifter, fastsatte mål og vedtak. Barnehagesjefen veileder, godkjenner og fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen.
Barnehagesjefen er ansvarlig for saksbehandling av politiske saker, budsjett og planer innenfor enhetens område, i tillegg til saksbehandling og beregning av tilskudd til private barnehager.

Barnehagesjefen inngår i kommunalsjef barn, oppvekst og opplæring sin ledergruppe sammen med enhetsledere for skole, barneverntjenesten, helsestasjonstjenesten og læringssenter.

Krav til søker

Styrerne i alle barnehagene er spurt om hvilke ønsker de har til ny barnehagesjef. Det som blant annet kom frem er et ønske om at ny barnehagesjef:
* Arbeider for å videreutvikle en god samarbeids- og utviklingskultur mellom ikke-kommunale og kommunale barnehage og ser at ulikheter mellom barnehagene kan være en styrke for videre utvikling for barnas beste
* Er faglig oppdatert, har kompetanse og erfaring fra gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid og kvalitetsutvikling fra et lederperspektiv 
* Er en tilstedeværende lagspiller med gode relasjonelle ferdigheter

For Østre Toten kommune er det viktig/ønskelig at ny barnehagesjef har:
* Barnehagelærerutdanning og bred erfaring fra drift og utvikling av barnehage
* Tilleggsutdanning i ledelse, økonomi eller juss
* Erfaring innen ledelse, utviklingsarbeid, budsjett- og planarbeid
* God innsikt i det formelle rammeverket, forskning og utviklingstrekk innenfor barnehageområdet, sammen med vilje og evne til å sette dette ut i live i vår kommune
* Evnen til å arbeide strategisk og langsiktig, og samtidig evne å være tett nok på den daglige virksomheten
* Et blikk for barnehagens plass i et forebyggende og samfunnsmessig perspektiv
* Ambisjoner og stor arbeidskapasitet
* Gode samarbeidsevner og er inkluderende i møte med alle aktører 
* Evne til å være fleksibel og løsningsorientert
* Kunnskap og kompetanse til å håndtere ulike elektroniske fagsystem sammen med ønske om å videreutvikle bruk av digitale verktøy i en helhet innenfor eget område
* Gode lederferdigheter og en lederfilosofi som er forenelig med kommunens verdier nytenking, kvalitet og respekt

Det er nødvendig at du har førerkort og kan disponere bil. Det er et krav om at tilfredsstillende politiattest er levert før tiltredelse.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Intervju vil bli gjennomført i løpet av uke 22 og 23.

Vi kan tilby

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Kontaktinformasjon
Henning Antonsen, Grunnskolesjef
Henning.Antonsen@ostre-toten.kommune.no
Telefon 41202669

Søknadsfrist: 25.05.18