Enhetsleder/Rektor ved Kirkenes ungdomsskole

Sted
Sør-Varanger kommune, Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
2. mai 2018
Frist
16. mai 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Sør-Varanger kommunes hjemmeside

Enhetsleder/Rektor

Vi har ledig en 100 % stilling som enhetsleder/rektor ved Kirkenes ungdomsskole.

Kirkenes ungdomsskole
Trygghet - Kunnskap - Respekt
Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 220 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 32 undervisningsstillinger. Skolen stod ferdig i desember 2011 og er samlokalisert med barneskole og kulturskole. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall og idrettsanlegg. Skolen er organisert rundt trinn og har meget gode undervisningsareal og infrastruktur. Ungdomsskolen har også egen spesialpedagogisk avdeling med god faglig kompetanse.

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i utviklingsprosjektene "Vurdering for læring", "Ny Giv", "Veilederkorpset", "Bedre læringsmiljø" og "Ungdomstrinn i utvikling". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, vurderingskompetanse og godt læringsmiljø. Skolen arbeider denne våren med lokalt læreplanarbeid og læreplanforståelse. Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Hovedarbeidsoppgaver
Rektor er enhetsleder med totalansvar for skolens drift og resultater. Dette innebærer at skolen drives i tråd med gjeldende lover, kommunale retningslinjer og innenfor enhetens økonomiske rammer. Rektor har personalansvar, økonomiskansvar og pedagogisk ansvar og rapporterer direkte til kommunalsjef for oppvekst og kultur. Rektor skal videre utvikle skolen som en lærende organisasjon, sikre kvalitetsutvikling og delta aktivt i forbedring av offentlige tjenester i Sør-Varanger.

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på masternivå, helst innen skoleledelse eller pedagogikk.
  • Lederutdanning og ledererfaring.
  • Relevant erfaring innen tjenesteområdet og god kjennskap til styringsverktøy.
  • Allsidig erfaring fra skoleutvikling, pedagogisk ledelse og veiledning.
  • Kjennskap til offentlig forvaltning.

Relevant erfaring, personlig egnethet og realkompetanse kan kompensere for manglende formell kompetanse.

Personlige egenskaper

  • Du har en relasjonell leder stil og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs.
  • Du er opptatt av undervisningskvalitet og elevenes utvikling og læring.
  • Du har gode relasjonelle ferdigheter og inkluderer skolens ansatte, elever og foresatte i skolens utviklings- og beslutningsprosesser.
  • Du er tydelig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt
Arnulf Ingerøyen
Kommunalsjef
E-post: Arnulf.Ingeroyen@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 916 97 632
Arbeid: 78 97 74 14

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 16. mai 2018