Lærer med kompetanse i logopedi og/eller spesialpedagogikk

Sted
Nesodden, Akershus
Publisert
4. mai 2018
Frist
20. mai 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Akershus fylkeskommune
Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov.
 Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.
 
Lærer med kompetanse i logopedi og/eller spesialpedagogikk

Nesodden videregående skole, avdeling Sunnaas sykehus, har en ledig stilling som lærer med logopedikompetanse. På Sunnaas gir vår skole opplæring til inneliggende pasienter som har rett til opplæring etter opplæringsloven – både barn, unge og voksne.

Vi har et utfordrende pedagogisk- og tverrfaglig miljø. Arbeidsformene omfatter både ordinær undervisning og spesialundervisning, noe som innebærer en spennende og krevende arbeidshverdag. Våre elever er fra 0-100 år med rettigheter innenfor opplæringsloven. Undervisningen foregår ofte som ene-undervisning.

Arbeidsoppgaver
• undervisning for elever på alle trinn, samt voksne som trenger 
   reopplæring   av kommunikasjonsferdigheter
• opplæringen gis ofte som spesialundervisning i enetimer og i 
   nært samarbeid med sykehuset og hjemskole/hjemkommune
• spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder

Kvalifikasjoner
• lærerkompetanse med fordypning i logopedi og/eller 
   spesialpedagogikk
• erfaring fra undervisning og skole, samt god kjennskap til 
   læreplaner i kunnskapsløftet er en fordel

Personlige egenskaper
• fleksibel og med gode samarbeidsevner
• evne til å jobbe selvstendig i tverrfaglig team
• personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
• utfordrende pedagogisk- og tverrfaglig miljø
• gode pensjonsvilkår for våre ansatte
• lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3780530310
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Nesodden videregående skole, avdeling Sunnaas sykehus, Kjartan veldes vei 12, 1459 Nesodden

Kontaktinfo: Inger Lise Stubberud, avdelings leder, telefon 66964240

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på dene siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 20.05.2018