Leder Pedagogisk psykologisk tjeneste

Rekrutterer
Siljan kommune
Sted
Siljan (By), Telemark
Publisert
9. mai 2018
Frist
25. mai 2018
Arbeidsfelt
Leder, PPT, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Siljan

Leder Pedagogisk psykologisk tjeneste - Avdeling for oppvekst

Siljan Kommune har høye ambisjoner om å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Med sin beliggenhet i Grenland og som deltaker i grenlandssamarbeidet, har kommunen et utstrakt samarbeid innenfor en rekke fagområder.

Vi ønsker arbeidstakere som har forståelse for kommunens samfunnsoppdrag og som er ambisiøse i forhold til egen innsats for å skape resultat og utvikling. Siljan kommune forventer ansvarsfulle arbeidstakere med høy etisk bevissthet.

Fyller du disse vilkårene og har den rette kompetansen, kan DU være den personen vi søker.

Les mer om Siljan kommune Her
 
2. gangs utlysing.

Siljan kommune har ledig en 100 % fast stilling som leder i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) fra august 2018.

Siljan er en liten kommune som har egen PPT. Tjenesten har totalt 2,15 stillinger fordelt på 4 personer. Stillingen er en kombinert leder og rådgiver stilling 40/60.
PPT er organisert inn under avdeling for oppvekst og er lokalisert sammen med barneverntjeneste, barnehage -og skoleledelse og avdeling helse.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvaret for å bistå barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Arbeidsoppgaver
•Være en del av kommunalsjefens ledergruppe
•Sitte fast i Tiltaksteam barn og unge
•Ansvar for fag og personalledelse
•Direkte klientarbeid med utredning -og rådgivningsarbeid,
  konsultasjon og veiledning, samt sakkyndighetsarbeid
•Bidra til helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av 
  PP-tjenesten
•Ansvar for fag og videreutvikling av avdelingens kompetanse
•Sørge for effektiv drift innenfor vedtatte rammer
•Oppfølging og videreutvikling av avdelingens strategi 
  og handlingsplan

Kvalifikasjoner
•Utdanning på høyere nivå, spesialpedagogikk eller psykologi
•Ønskelig med erfaring fra ledelse og det spesialpedagogiske
  arbeidsfeltet
•Erfaring med arbeid i PPT, med sakkyndige utredninger og 
  systemarbeid opp mot skole/barnehage
•Kjennskap til endrings -og utviklingsarbeid
•Nødvendig testkompetanse
•Gode digitale ferdigheter
•God skriftlig fremstillingsevne

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Utdanningsretning
•Psykologi
•Administrasjon og ledelse
•Pedagogikk

Utdanningsnivå
•Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
•Du er systematisk og har gode kommunikasjonsferdigheter
•Du jobber godt selvstendig
•Du er raus og tillitsskapende i møte med klienter og samarbeidspartnere
•Du har evne til å balansere forventninger fra brukere,
  samarbeidspartnere, ledelse, ansatte og lovkrav
•Du har vilje og evne til aktivt samarbeid og organisasjonsutvikling
  på ulike felt og nivå
•Du verdsetter og inspirerer til kritisk tenkning og faglige diskusjoner.
•Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
•Lønn etter avtale (for stillinger som ikke har en på forhånd fastsatt
  lønn eller lønnspenn - jfr lokal stillingsoversikt)
•Offentlig tjenestepensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring
•Høyt faglig nivå
•En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
•Tilgang til treningsrom
•Faglig og personlig utvikling
•Fleksibel arbeidstid
•Bedriftshelsetjeneste

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3808625100
Stillingsbrøk: 100%
Fast

Arbeidssted: Sentrumsveien 22, 3748 Siljan

Kontaktinfo:
Torny Strand Moripen, oppvekstsjef, telefon (+47) 47359835
Tove Brattekås, leder PPtjenesten, telefon 40287870,
e-post: tove.brattekas@siljan.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no

Søknadsfrist: 25.05.2018

Lignende jobber

Lignende jobber