Enhetsleder/rektor

Sted
Hønefoss, Ringerike
Publisert
15. mai 2018
Frist
4. juni 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Om få år er Hønefoss 25 minutter unna hovedstaden med tog. I løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen starter nå. Vi skal ta vare på de gode, lokale verdiene og samtidig ønske mange nye mennesker velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å bygge og planlegge fremtidens kommune.


Enhetsleder/rektor

100 % fast stilling.

Læringssenteret for voksne har et overordnet og koordinerende ansvar for mottak og integrering av flyktninger i Ringerike kommune. For å gjennomføre dette har senteret et tett samarbeid med både kommunale tjenester og eksterne parter. Læringssenteret har og et medansvar for kommunens Integreringsråd.
Læringssenteret for voksne består av en skoleavdeling og en flyktningeavdeling.
Skoleavdelingen er en interkommunal voksenopplæring for kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike med ca. 360 deltakere. Avdelingen gir tilbud om
- norsk og samfunnskunnskap for innvandrere
- introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere/flyktninger
- grunnskoleopplæring for voksne
I tillegg tilbyr avdelingen logopedtjenester for voksne
Flyktningeavdelingen har ansvar for mottak, bosetting og oppfølging av flyktninger i Ringerike kommune gjennom introduksjonsprogrammet.

Læringssenteret holder til og har sin administrasjon i Hønefoss Arena, og flyktningavdelingen holder til Storgata 11-13.
Læringssenteret har om lag 40 årsverk av blant annet pedagoger, sosionomer, vernepleiere, og miljøarbeidere. Ledergruppen består av enhetsleder og to avdelingsledere.

Vi ser etter deg som
- har erfaring og forståelse fra flyktning- og inkluderingsarbeid
- vil være med å videreutvikle Læringssenteret som en god 
   kvalifiseringsarena og viktig integreringsaktør
- viser gode evner til samarbeid på tvers av sektorer og enheter 
   i og utenfor kommunen
- er målrettet, synlig og motiverende overfor både ansatte og
   deltakere
- tar ansvar for enhetens totale drift
- tar ansvar for faglig utvikling
- er god på personalledelse og arbeidsmiljø
- har erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging
- her kjennskap til lov om voksenopplæring og lov om 
  introduksjonsordningen
- har pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
- en meningsfylt arbeidsdag
- en utviklende arbeidsgiver
- dyktige kollegaer
- engasjerte deltakere
- satsing på kompetanse og lederutvikling
- rike muligheter for kultur- og friluftsliv

Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter også å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Elektronisk søknad skal benyttes.
Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/

Kontaktperson
Magnar Ågotnes, Kommunalsjef, tlf: 32117400, mobil: 91338099, Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no

Hjemmesider
Ringerike kommune
Læringssenter for voksne

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 04.06.18

Lignende jobber

Lignende jobber