Lærerstillinger

Sted
Kongsberg (By), Buskerud
Publisert
16. mai 2018
Frist
31. mai 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Deltid, Heltid

Kongsberg kommune er i vekst, har full barnehagedekning og sterk satsing på barn og unge. Kommunen har et variert kultur- og næringsliv og byr på fine turområder sommer som vinter.
Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon.
Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".


Lærerstillinger - Kongsberg kommune

Vil du jobbe i en grunnskole som setter utvikling og teknologisk kompetanse høyt? I Kongsberg grunnskole har vi ledige lærerstillinger fra 01.08.2018, faste stillinger og vikariater.

Vi har ledige stillinger ved følgende skoler:
- Jondalen skole: 100% fast stilling. Krav om utd. for 1.-7.trinn
   og minst to av fagene matte, norsk, engelsk.
- Gamlegrendåsen skole: Årsvikariat 100% 1.-4.trinn
   + årsvikariat 100% - småskoletrinnet/ mellomtrinnet.
   Søker lærer med spes.ped. og evnt. kunst og håndverk 5.-7.trinn.
- Madsebakken skole: Årsvikariat 100%. Fast stilling kan bli ledig.
- Kongsgårdmoen skole: Årsvikariat totalt 140 % - engelsk, musikk,  
   spesialpedagogikk og K&H + 70% vikariat høst 2018.
- Skrim ungdomsskole: Inntil 480% stilling totalt, faste stillinger
  og vikariater. 
  Søker lærere med undervisningskompetanse i norsk, engelsk,
  naturfag, matematikk, tysk, musikk.

Vi tilbyr
- systematisk veiledning og oppfølging av nyansatte
- ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter
- varierte og spennende utfordringer i en skole med høye mål
- muligheter for relevant etter- og videreutdanning
- opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen
   med vekt på klasseledelse og elevvurdering
- samarbeid med vitensenter, naturskole, videregående skole
  og næringsliv som gir inspirasjon i det daglige arbeidet
- godt arbeidsmiljø og en godt kvalifisert lærerstab
- gode pensjonsordninger og låneordninger i Statens Pensjonskasse

Innhold i stillingen
Å være lærer i Kongsberg grunnskole innebærer at du:
- bidrar til at hver enkelt elev får oppleve utvikling, mestring og motivasjon
- etablerer gode relasjoner og kultur for læring i et støttende fellesskap
- har kunnskap om klassens og hver enkelt elevs læringsutbytte,
   og bruker denne kunnskapen til å forbedre undervisningen.
- fremmer samarbeid og kunnskapsdeling med kolleger
- jobber for et godt skole - hjem samarbeid
- praktiserer tydelig klasseledelse ved å skape struktur, regler
   og rutiner

Kontakt gjerne rektorene for å få vite mer om ledige stillinger ved de ulike skolene.

Vi søker deg som
- har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev
- har kunnskap om å utvikle gode arbeidsvaner og læringsstrategier
   hos  elevene
- kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike opplæringstilbud
   for elevene
- viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, initiativ
   og fleksibilitet
- er en tydelig og aktiv klasseleder
- har gode fagkunnskaper og er en inspirerende formidler
- er interessert i å ta i bruk teknologi i undervisningen

Fagkrav for den enkelte stilling står under "kort om stillingen"

Formelle kvalifikasjonskrav
Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov.

Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Annet
Vurdering av søkere og invitasjon til intervju vil skje fortløpende.

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontakter
Hilde Sjøblom Alme,rektor Kongsgårdmoen skole,
e-post: Hilde.Sjoblom.Alme@kongsberg.kommune.no,
telefon arbeid 402 16 565
Ola Øvergaard, rektor Gamlegrendåsen skole,
e-post: ola.overgaard@kongsberg.kommune.no
telefon arbeid 481 66 633
Monica Reitan, rektorJondalen skole,
e-post: monica.reitan@kongsberg.kommune.no,
telefon arbeid 930 22 732
Esther Rotmo Karlsen, rådgiver,
e-post: esther.rotmo.karlsen@kongsberg.kommune.no,
telefon arbeid 481 66 523
Elisabeth Bergvoll Didriksen, rektor Madsebakken skole,
e-post: elisabeth.bergvoll.didriksen@kongsberg.kommune.no,
telefon arbeid 481 66 250
Johnny Gangsøy, rektor Skrim ungd.skole,
e-post: johnny.gangsoy@kongsberg.kommune.no,
telefon arbeid 482 49 396

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 31.05.18

Lignende jobber

Lignende jobber