Rektor Buskerud skole

Rekrutterer
Modum kommune
Sted
Åmot, Modum
Publisert
16. mai 2018
Frist
6. juni 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Leder, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Modum kommune er en god arbeidsplass som jobber for at vi skal være samhandlende og romslige, nyskapende og modige. Det er rundt 1200 dyktige og engasjerte medarbeidere i Modum kommune som har som hovedmål å gi best mulig tjenester til innbyggerne.

Velkommen som arbeidssøker!


Rektor Buskerud skole

Modum kommune har ledig fast 100 prosent stilling som rektor ved Buskerud skole

Buskerud skole
Skolen er en 1 - 7 skole med 153 elever og 25 ansatte. Buskerud skole ble bygd i 1923 og ligger landlig til sør i Modum kommune, cirka 3 km fra Åmot sentrum. Innenfor skolekretsen vår ligger Buskerud gård, Skuterudgruvene og Modum Blaafarveværk. Vi har et stort uteområde med plass til mange ulike aktiviteter i tillegg til kort vei til skog og natur.

Modumskolen
Modum kommune har et sterkt fokus på folkehelse og forebyggende arbeid blant barn og unge. Skole er et viktig satsingsområde for kommunen. Modumskolen har visjonen "Skolemestring for livsmestring" og jobber for en best mulig tilpasset opplæring for alle elever. Modumskolen har et styringsdokument med tre hovedtemaer; Fremtidens læring, Lærings- og klasseledelse, og Organisasjonslæring. Det arbeides godt og systematisk med læringsmiljøet i alle kommunens skoler, der blant annet LP-modellen og AART er viktige verktøy. Modumskolen er også arena for et større forskningsprosjekt, i regi av EUs forskningsprogram Horizon2020, med formål å skape en lærerrolle som styrker barns motstandskraft og livsmestring. Modumskolen er i utvikling og Buskerud skole er en viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver
- Bygge og utvikle skolen som en profesjonell organisasjon, med et tydelig læringsoppdrag
- Skape en kollektivt orientert skole gjennom god personalledelse
- Ressurs- og økonomistyring som sikrer god undervisning og god læring
- Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Modumskolen

Egenskaper og kvalifikasjoner
- Har god ledererfaring-/utdanning og er opptatt av egen læring og utvikling
- Er en tydelig og synlig rektor, som er opptatt av elevenes læring og lærernes læringsarbeid
- Er en lagbygger som er trygg, visjonær og samlende i lederrollen
- Er løsningsfokusert og har en proaktiv tilnærming til utfordringer og problemstillinger
- Evner å arbeide systematisk, langsiktig og har stor gjennomføringskraft
- Har gode kommunikative ferdigheter med fokus på relasjonsbygging

Vi tilbyr
- En utfordrende og viktig skolelederstilling i en skole som er inne i en spennende vekst- og utviklingsfase
- Tilbud om mentor internt i Modumskolen og ekstern coach ved behov
- Godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima i en dyktig rektorgruppe
- Medlemskap i Statens pensjonskasse
- Lønn etter avtale

Annet
Stillingen er ledig fra og med 01.08.2018 eller etter nærmere avtale
Den som tilsettes må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest
Tilsettinger i Modum kommune er med vilkår om 6 måneders prøvetid
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Søknad
Modum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt Servicetorget på telefon 32789300. Attester og vitnemål fremlegges ved intervju, disse vil ikke bli returnert.

Kontaktperson
Kjølv Eidhammer, undervisningssjef,  mobil 91756192,
telefon arbeid 32789343, e-post: kjolv.eidhammer@modum.kommune.no 

Hjemmesider
Modum kommune
Buskerud skole

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 06.06.18

Flere søk som dette