Rektor - Skrim ungdomsskole

Sted
Kongsberg, Buskerud
Publisert
11. juni 2018
Frist
18. juni 2018
Arbeidsfelt
Leder, Lærer, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vil du jobbe i en grunnskole som setter utvikling og kompetanse høyt? I Kongsberg samarbeider alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole med næringslivet. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune. Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

I Kongsberg kommune er det 27 000 innbyggere og ca 3400 elever. Grunnskolen består av 9 barneskoler, 3 ungdomskoler, en 1-10-skole og en voksenopplæring. Oppveksttjenesten er organisert under Oppvekstsjefen og består av skole, barnehage, barnevern og helsestasjon for barn og unge.


Rektor - Skrim ungdomsskole

Kort om stillingen
Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Skrim ungdomsskole fra 1.8.2018.

Skrim ungdomsskole er en fremtidsrettet 3-parallell ungdomsskole, med 235 elever og 34 ansatte. Skolen er kollektivt orientert og derfor organisert i team der lærersamarbeidet kjennetegnes av en sterk delingskultur. Ledelsen og personalet vektlegger fleksibilitet, omsorg og raushet i et gjensidig samspill, slik at elevene får gode muligheter til å oppleve mestring i et læringsmiljø der digitalisering står sentralt.

Innhold i stillingen
Som rektor er du skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalforvaltning.
Du skal bruke ressursene optimalt på måter som forsterker elevenes læring.
Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt.
Du som rektor leder endrings og utviklings-prosesser.

Det pedagogiske arbeidet er forankret i grunnskolens kvalitetsutviklingsplan fra 2014 - 2024 og Rammeverk for grunnskolen i Kongsberg.
Skolens satsingsområder er:
- Realfag og teknologi
- Læringsbrett som hovedverktøy på alle trinn
- Positivt skolemiljø og forebygging av mobbing

Vi tilbyr
- en kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i 
   elevenes læring.
- en kommune som satser på positivt skolemiljø, realfag og
   teknologi i samhandling med næringslivet.
- et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø.
- stor bredde i arbeidsoppgaver.
- et leder- og læringsfelleskap i utvikling.
- lønn etter avtale
- gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi søker deg som
- har høye ambisjoner for alle elever og som gir alle ansatte
   muligheten til å være en del av et sterkt profesjonsfellesskap
   med gode relasjoner til elevene.
- er opptatt av at opplæringen foregår i et inkluderende fellesskap
   med fokus på god tilpasset opplæring.
- er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid gjennom å analysere
   skolens praksis og velge de riktige tiltakene.
- har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og
   elevenes læringsutbytte og evner å utvikle en god læringskultur
   gjennom teamsamarbeid og delingskultur sammen med ditt
   personale.
- har innsikt i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy og
   ser verdien i å videreutvikle skolens kompetanse på dette
   området.
- kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene,
  foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles  
  utviklingsprosesser.
- har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av
   godt partssamarbeid.
- har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og jobber
   strukturert og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner.
- har evne til å sette deg inn i og bruke digitale fagsystemer
   og har svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
- vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Formelle kvalifikasjonskrav
Godkjent pedagogisk høyskole eller annen relevant utdanning, minimum på bachelornivå.
Videreutdanning/ master i skoleledelse er ønskelig.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kontakt
Håvard Ulfsnes, oppvekstsjef, telefon arbeid 915 17 497,
e-post: Havard.Ulfsnes@kongsberg.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad. 

Søknadsfrist: 18.06.18
Vår ref. 1811

Lignende jobber

Lignende jobber