Rektor ved Inndyr skole

Sted
Inndyr, Gildeskål
Publisert
12. juni 2018
Frist
1. juli 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Gildeskål
Rektor ved Inndyr skole

Handlekraft - Helhetstenking - Inspirere andre.

Vi ønsker en engasjert og tydelig leder som i et samspill med ansatte, foresatte og lokalsamfunn bidrar til å utvikle barn og unges oppvekst- og læringsmiljø. Inndyr skole er kommunens største skole og er en 1-10 skole med ca 120 elever. Vi har elever vi er stolte av, og de voksne på skolen er også gode å jobbe sammen med. Skolebygget ligger i naturskjønne omgivelser midt i kommunesenteret Inndyr. Like ved skolen ligger kulturhuset med stor idrettshall. Naturen rundt skolen byr blant annet på flott lysløype med gode muligheter for fysisk utfoldelse av alle slag.

 Arbeidsoppgaver vil være:
•Ledelse med visjoner for en god skole og klare tanker og ideer om det du som rektor vil oppnå.
•Overordnet faglig leder med sterkt fokus på læring.
•Videreutvikle et godt skole – hjem samarbeid
•Drift og utvikling av skolen ut fra fastlagte retningslinjer.
•Personalansvar
•Budsjett og økonomistyring.
Videre må du som leder ha evne til å lede utviklingsprosesser, skape gode samarbeidsrelasjoner, inspirere medarbeidere, skape godt miljø for elever, foreldre og personalet, kommunisere og løse oppgaver i samarbeid med andre og arbeide målrettet og selvstendig.

 Kvalifikasjoner:
•Pedagogisk utdanning og kompetanse.
•Minst 3 års pedagogisk praksis
•Ønskelig med skolelederutdanning
•Erfaring som leder innen skole er en fordel
•Søkeren bør skrive noen ord om sin lederstil.

 Vi tilbyr: 
•Selvstendig og helhetlig lederrolle.
•Utfordrende arbeidsoppgaver.
•Medbestemmelse i utforming av egen arbeidsplass.
•Strukturert samarbeid i ledermøter og nettverk med andre rektorer
•Mulighet for rektorutdanning
•Pensjonsordning

Nærmere opplysninger om rektorstillingene får du ved å kontakte Virksomhetsleder Inger Fagervik, tlf.: 75 76 06 19/952 19 096 e-post: faging@gildeskal.kommune.no, eller vår rådgiver Rune Frøyslie i De4 search & consulting as, telefon 402 82150, epost rune@de4.no. Henvendelser til rådgiver behandles konfidensielt.

Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende lov, avtaleverk, avtale, kvalifikasjon er og praksis. Politiattest må fremlegges, jf. Opplæringslova § 10-9 (skal ikke vedlegges søknad) Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering i Gildeskål kommune. Gildeskål kommune har som målsetning å ha et tobakksfritt tjenestetilbud og et tobakksfritt arbeidsmiljø.

Hvis du ønsker søknaden unntatt offentlighet må dette grunngis, og forespørselen vil bli vurdert i medhold av reglene i offentlighetsloven. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil du bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 1.juli 2018