Rektor/Enhetsleder Myra skole

Rekrutterer
Arendal kommune
Sted
Arendal, Aust-Agder
Publisert
13. juni 2018
Frist
28. juni 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rektor/Enhetsleder Myra skole - ENHETER PEDAGOGISKE TJENESTER

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. 
Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger.
Les mer her 
 
Stillingen som rektor/enhetsleder ved Myra skole er ledig fra 11.9. 2018, evt. etter avtale.

Myra skole ligger landlig til i naturskjønne omgivelser ca. 4 km nordvest for Arendal sentrum. Det er en 1 -7 skole med ca 280 elever. Skolen har ca 35 årsverk med egen SFO-avdeling. Skolen er bygd i 1973/2002.

Kommunale satsingsområder er:
- Læringsmiljø
- Realfagkommunen Arendal
- Skole-Hjemsamarbeid

Myra skole har lokale varianter av disse satsingsområdene.

Satsingsområder skoleåret 2016/2017 ved Myra skole:
- Utvikle et godt læringsmijø
- Deltar i kommunens realfagsatsing
- Lesing i alle fag
- Tidlig innsats
- Olweus antimobbeprogram
- Relasjonskompetanse
- Medvirkning fra elever og foreldre
- Være en god partnerskole for UIA

Arbeidsoppgaver
•Ansvarlig for det pedagogiske tilbudet ved skolen
•Personalansvar
•Ansvarlig for skolen økonomi og effektiv utnyttelse av ressursene
•Motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet arbeid for å oppnå gode elevresultater og godt læringsmiljø
•Sikre et inkluderende miljø hvor alle elever og medarbeidere opplever mestring og respekt

Kvalifikasjoner
•Relevant utdanning på høyskole / universitetsnivå
•Solid pedagogisk kompetanse
•Ledererfaring
•Ønskelig med erfaring fra lederstilling i grunnskolen

Personlige egenskaper
•Gode lederegenskaper
•Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og omgivelsene til å skape godt læringsmiljø preget av inkludering og mestring
•Evne til å forvalte skolens ressurser på en god måte
•Gode kommunikative ferdigheter og et romslig menneskesyn
•Strukturert, ryddig, beslutningsdyktig og god system- og økonomiforståelse

Vi tilbyr
•Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver som skoleleder og skoleutvikler
•Et hektisk, men godt arbeids- og skolemiljø
•Årslønn pr 30.4.2018: kr 729 000
•Etterutdanning sammen med de andre enhetslederne og skolelederne i kommunen.
•Et skolelederfellesskap.
•Et personale med høyt kompetansenivå.
•Kommunen gir sine skoleledere stor frihet til å utvikle skolen når dette fører  til bedre tjenester.
•Tilsetting skjer etter en samlet vurdering av utdanning, praksis og personlige kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges.

•Kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.
•Søkere må legge ved relevante scannede attester og vitnemål til søknaden

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3843355175
Fast
Startdato: 11.09.2018
Arbeidssted: Myraveien, 4848 Arendal

Kontaktinfo: Roar Aaserud, kommunalsjef, telefon 92837684,
e-post: roar.aaserud@arendal.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 28.06.2018