Formidler ved HL-senteret (2 vikariater)

Rekrutterer
HL-senteret
Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
28. juni 2018
Frist
11. juli 2018
Arbeidsfelt
Annet, Lærer, Pedagog, Vikar
Jobbtype
Vikariat
Arbeidstid
Heltid

HL-senteret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) er et senter for forskning, dokumentasjon og formidling av kunnskap om folkemord og minoriteter. Senteret driver utstillinger, forskning, dokumentasjon og undervisning, og har 35 årsverk.

Formidler ved HL-senteret (2 vikariater)

HL-senteret søker to formidlere i vikariater på henholdsvis 1 og 2,5 år i 100% stilling. Vi ønsker kandidater som med engasjement, gode samarbeidsevner og faglig tyngde kan undervise og utvikle undervisningsmateriell om Holocaust, andre folkemord, gruppefiendtlige holdninger som antisemittisme, rasisme og minoriteters vilkår. 

Formidlerne vil arbeide i en faglig engasjert og kreativ avdeling som underviser skoleelever, studenter og andre grupper i alle aldre. Avdelingen utvikler og gjennomfører pedagogiske opplegg for skoler som besøker HL-senterets utstillinger. HL-senteret utvikler også tilbud til lærere og skoler på nett og gjennom sosiale medier, og formidleren vil ta del i dette arbeidet. Andre oppgaver vil være utvikling av lærerkurs og andre arrangementer, prosjektkoordinering og kontakt med nåværende og potensielle brukere i skoleverk og andre fagmiljøer.

HL-senterets formidlere bidrar i planlegging av øvrige formidlingsaktiviteter på senteret, som utviklingen av utstillinger, konferanser og offentlige foredrag. Undervisningsavdelingen er også involvert i Dembra, et kompetansehevningstilbudet for skoler (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger). Avdelingen bidrar til senterets nettverksbygging med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, publikasjonsvirksomhet og utvikling av søknader.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning av skoleelever, studenter og fagmiljøer
 • Utvikling av undervisningsopplegg og –materiell
 • Bidrag til utvikling og gjennomføring av kurs og arrangement
 • Bidrag til utvikling av digitale tilbud og formidlingsaktiviteter på nett og i sosiale medier
 • Koordinering av interne prosjekter, og prosjekter med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidrag til nettverksbygging med skoleverket og andre samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master eller annen relevant realkompetanse innen humaniora, samfunnsvitenskap og/eller pedagogikk
 • Museumspedagogisk utdanning/erfaring eller pedagogisk-didaktisk utdanning/erfaring, gjerne fra skole
 • Erfaring fra nettundervisning og formidlingsarbeid via sosiale medier
 • Erfaring fra prosjektkoordinering og nettverksarbeid
 • Kunnskap/ interesse innenfor noen av senterets temafelt som Holocaust, andre folkemord, gruppefiendtlighet, minoriteter og menneskerettigheter

Fleksibilitet, gode samarbeidsevner, strukturert arbeidsmåte og positiv innstilling overfor allsidige oppgaver er personlige egenskaper som vektlegges. Det samme gjelder god muntlig og skriftlig framstillingsevne – også på engelsk og gjerne andre språk.

HL-senteret er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Oppgi i søknaden hvilket vikariat du søker på, eventuelt om du vil være interessert i begge.

Tiltredelse så snart som mulig, fortrinnsvis august 2018. Lønn etter avtale.

For mer informasjon om HL-senterets undervisningsvirksomhet:
www.hlsenteret.no/undervisning

Kontaktinformasjon:
 Benjamin Geissert, undervisningsleder
 E-post: benjamin.geissert@hlsenteret.no
 T: 97 94 98 39

Nina Lyng-Vagstein, seniorrådgiver
 E-post: n.b.lyng-vagstein@hlsenteret.no
 T: 22 84 21 37
 
Søknad med CV må sendes elektronisk via nettskjema.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad. 

Søknadsfrist: onsdag 11. juli 2018

Lignende jobber

Lignende jobber