Lærer til småskoletrinnet - Greverud skole

Sted
Oppegård (By), Akershus
Publisert
29. juni 2018
Frist
31. juli 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Greverud skole har behov for lærer til småskoletrinnet
Ledig lærerstilling fra 1. august 2018 - Oppegård kommune

 Oppegård kommune 
Oppegård er nabokommune til Oslo på østsiden av Oslofjorden, med Kolbotn som kommunesenter. Kommunen har omtrent 27 000 innbyggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud og gode buss- og togforbindelser.

Oppegård kommune har vedtatt å gå sammen med Ski kommune om å etablere Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene. Les mer her.
 
Om Oppegårdskolen
Oppegårdskolen er i norgestoppen når det gjelder faglige resultater. Du som skal jobbe hos oss, må ha et læringssyn der elevenes skoledag er preget av mestring og lyst til å lære. Vi setter skolemiljøet i sentrum, og alle skolene har et godt system for å samarbeide om et trygt og godt skolemiljø.

Lærerne jobber systematisk med å utvikle sosiale ferdigheter hos elevene. I Oppegårdskolen ser vi fremover og har de siste årene gjennomført et digitalt løft. Alle elever har nå sin egen Chromebook eller iPad.

Oppegårdskolen satser på nyutdannede lærere. Du får mulighet til å delta i et profesjonelt veiledningsprogram sammen med nyutdannede fra alle Follo-kommunene. Veiledningsprogrammet arrangerer vi i nært samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus.

Her kan du lese mer om skolene i Oppegård.

Greverud skole
Viktige satsingsområder dette skoleåret er å fortsette å utvikle IKT som verktøy – både for elever og lærere. Vi vil også ha spesielt fokus på engelsk og skriving som grunnleggende ferdigheter. Vi jobber aktivt for  at elevene våre skal ha et trygt og godt skolemiljø. 

Greverud skoles visjon er «Rom for alle – blikk for den enkelte».

Her kan du lese mer om Greverud skole

Greverud skole har behov for en lærer til småskoletrinnet fra august 2018. Både lærere og førskolelærere oppfordres til å søke.

Kvalifikasjoner
Du har godkjent grunnskolerelevant undervisningskompetanse, eller annen relevant pedagogisk utdannelse/erfaring

Ferdigheter og personlige egenskaper
Vi søker deg som
• er en motivert og engasjert lærer og kollega
• er en tydelig og varm klasseleder og voksenperson
• skaper et godt skolemiljø og bidrar til trivsel og læringsglede
• ser eleven og tilpasser opplæringen til elevens behov
• samarbeider og kommuniserer godt
• har gode digitale ferdigheter

Generell informasjon
Oppegård kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder,kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Oppegård kommune praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3858922278
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.08.2018
Arbeidssted: Skiveien 202, 1415 Oppegård

Kontaktinfo:
Torunn Birgitte Solberg, virksomhetsleder, telefon 66 81 31 01
Katinka Bøhmer Sjøberg, undervisningsinspektør,
telefon 950 62 482,
e-post: katinka.bohmer.sjoberg@oppegard.kommune.no 
Hege Posaas, undervisningsinspektør, telefon, 480 70 921,
e-post: hege.posaas@oppegard.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: Snarest