Avdelingsleder- Løkeberg skole

Rekrutterer
Bærum kommune
Sted
Haslum, Bærum
Publisert
9. august 2018
Frist
20. august 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Avdelingsleder, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Bærum kommune

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Sammen skaper vi fremtiden

Avdelingsleder- Løkeberg skole

Løkeberg skole er en tre-parallell barneskole som ligger langs Bærumsveien mellom Haslum og Gjettum. Vi har 552 elever og ca. 85 ansatte, hvorav 50 lærere. Vår skoles visjon er «Levende læring», og det er en målsetning at visjonen skal prege vårt daglige arbeid.

For at elevene skal lære best mulig, ønsker vi at skolen skal være preget av gode relasjoner, helhetlig tenkning, varierte arbeidsmåter og tilpasset opplæring. På Løkeberg skole bruker alle elever og lærere læringsbrett (iPad) i undervisningen. Vi har et personale som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid og har lenge vært praksisskole med studenter fra ulike læresteder. Det er et tett og godt samarbeid mellom skole og SFO, og vi legger vekt på at barna skal oppleve helhet og sammenheng gjennom hele dagen. Skolen har et nært og godt samarbeid med Haug skole og ressurssenter, noe som betyr at elever fra Haug er integrert i klasser på Løkeberg.

Løkeberg skole preges av godt miljø, samhold og trivsel både blant elever og ansatte. På Løkeberg skole får du muligheten til å arbeide i et engasjert personale med bred kompetanse. Vi legger vekt på at personalet skal utfylle hverandre med ulike fagkompetanser og interesser. Det samme ønsker vi for lederteamet. På Løkeberg består lederteamet av rektor og tre avdelingsledere. Vi jobber tett sammen og ønsker å være tett på elever og ansatte.

Vil du vite mer om Løkeberg skole:
klikk her

Vi har ledig en fast stilling som avdelingsleder for 1. og 2. trinn både for skole og SFO. Det er ønskelig med en avdelingsleder med skoleerfaring fra og interesse for småskoletrinnet og gjerne med leder- og /eller organisasjonserfaring.

Vil du vite mer om jobben som avdelingsleder i bærumsskolen:
klikk her

Hjemmeside

Arbeidsoppgaver
Som avdelingsleder: 
• har du det daglige ansvaret for 1. og 2. trinn både på skolen og
   SFO
• bidrar du til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
• tar du ansvar for fag, personal og økonomi i avdelingen
• samarbeider du tett med avdelingsleder for 3.-4. trinn og 
   basekoordinatorene
• tar du aktivt del i skolens ledergruppe
• er du bindeledd mellom ulike personer og nivåer i organisasjonen
• har du målrettet fokus på pedagogisk utviklingsarbeid og
   deltar i et lærende fellesskap i skole og SFO
• følger du opp undervisning og elevenes læringsprogresjon

Kvalifikasjoner
• du har formell undervisningskompetanse for og erfaring fra det
   aktuelle skoleslaget
• du har interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy
• stillingen krever gode norskkunnskaper og god skriftlighet
• erfaring fra småskoletrinnet/SFO vil bli vektlagt

Utdanningsretning
•Lærerutdanning

Utdanningsnivå
•Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som:
• er løsningsorientert
• er innovativ
• er strukturert og systematisk
• er en lagspiller
• er motiverende
• har stort pågangsmot
Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen

Vi tilbyr
• Kompetansehevingsprogram for nyansatte i SFO
• Offentlig tjenestepensjonsordning
• Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Andre opplysninger
• Vitnemål og attester tas med på intervju
• Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og 
   oppholdstillatelse være gyldig
• Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges 
   før tiltredelse
• Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli 
   offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på
   offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3891735301
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Arbeidssted: Bærumsveien 340, 1344 Haslum

Kontaktinfo: Anne-Helen Bjørnskau, rektor, telefon  90 686 604

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 20.08.2018

Lignende jobber

Lignende jobber