Rektor Efteløt skole

Sted
Kongsberg (By), Buskerud
Publisert
10. august 2018
Frist
2. september 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.


Rektorstilling - Efteløt

Vi har ledig 100% fast stilling som rektor ved Efteløt skole fra 1.oktober 2018

Efteløt skole:
Efteløt skole er en tradisjonsrik og moderne barneskole med 90 elever og 18 ansatte. Skolen ligger sentralt plassert i Lågendalen med flotte uteområder. Skolemiljøet preges av samhold og fellesskap på tvers av alder. Skolen vektlegger samarbeid og kollektiv læring og er organisert i team. Målet er at alle elever får utnyttet sin egenart slik at optimal læring finner sted gjennom god tilpasset opplæring og bruk av digitale verktøy.

Skolene i Kongsberg forankrer sitt pedagogiske arbeid i grunnskolens kvalitetsutviklingsplan fra 2014 - 2024 som er rammeverket for grunnskolene i kommunen. I tiden fremover vil skolene arbeide med å bygge profesjonelle læringsfelleskap for å styrke tilpasset opplæring i et inkluderende miljø, bedre det tverrfaglige arbeid og med fokus på fagfornyelsen.

Skolene i Kongsberg er gode på:
• Å skape positive skolemiljø og forebygging av mobbing
• Realfag og teknologi
• Bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy på alle trinn

Ved eventuelt interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige.

Vi tilbyr
• En kommune som er utviklingsorientert og opptatt av kvalitet i 
   elevenes læring
• Et faglig utfordrende og spennende arbeidsmiljø
• Stor bredde i arbeidsoppgaver
• Et leder- og læringsfelleskap i utvikling
• Lønn etter avtale
• Gode pensjons- og forsikringsordninger

Innhold i stillingen
Som rektor er du skolens pedagogiske leder og har ansvar for økonomi og personalforvaltning.
Du skal bruke ressursene optimalt for å forsterke elevenes læring. Det er din oppgave å videreutvikle et godt arbeids- og læringsmiljø, faglig utvikling og gode relasjoner internt og eksternt i samarbeid med medarbeiderne.
Som rektor vil du være ansvarlig for å lede endrings- og utviklingsprosesser ved egen skole.

Krav og ønsker til deg
Ønsket kompetanse:
Videreutdanning i skoleledelse er ønskelig

Vi søker deg som:
• Har høye ambisjoner for alle elever og som gir alle ansatte
   muligheten til å være en del av et sterkt profesjonsfellesskap
• Mener at opplæringen skal foregå i et inkluderende fellesskap
   med fokus på god tilpasset opplæring
• Har evne til å utvikle en god praksis- og læringskultur sammen
   med ditt personale
• Har forståelse for sammenhengen mellom eget lederskap og
   elevenes læringsutbytte
• Er tydelig og målrettet i ditt lederarbeid gjennom å analysere
   skolens praksis og velge de riktige tiltakene
• Kan kommunisere godt og samarbeide med rådsorganene,
  foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i felles
  utviklingsprosesser
• Har god kjennskap til lov- og avtaleverk og forstår verdien av godt 
  partssamarbeid
• Har gjennomføringsevne, god økonomiforståelse og kan jobbe
  strukturert  og målrettet i tråd med kommunens mål og visjoner
• Har evne til å sette deg inn i og bruke ulike systemer,
   samt svært gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
• Vil være en aktiv deltager i utviklingen av skolene i Kongsberg

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Formelle kvalifikasjonskrav
Godkjent relevant pedagogisk høyskoleutdanning.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

For mer informasjon om stillingen kontakt
oppvekstsjef Håvard Ulfsnes, telefon 915 17 497,
e-post: Havard.Ulfsnes@kongsberg.kommune.no

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 2. september 2018 

Lignende jobber

Lignende jobber