Rektor / Enhetsleder Garderåsen skole og SFO

Rekrutterer
Fet kommune
Sted
Fetsund, Fet
Publisert
13. august 2018
Frist
1. september 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Fet kommune er en sentral og allsidig landkommune på Romerike rett ved Glomma. Vår visjon er at vi sammen skal skape trivsel og utvikling i Fet kommune.

Sammen med Sørum og Skedsmo er vi i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som etableres 01.01.2020. Lillestrøm kommune vil ha 87.500 innbyggere, noe som gjør oss til en av de største kommunene i landet. En større kommune vil bety at vi får større fagmiljøer på en rekke områder, noe som vil styrke både den enkeltes utvikling og tjenestene vi skal levere. Dette vil forsterkes gjennom tverrfaglig organisering og fokus på samarbeid på tvers.

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

 

Rektor / Enhetsleder Garderåsen skole og SFO - Fet kommune             

Beskrivelse av stilling
Ved tilsetting vil det foruten utdanning og praksis bli lagt vekt på personlige egenskaper som:
- genuin interesse for elevers læring
- evne til å motivere, engasjere og bygge gode relasjoner
- evne til å initiere, lede og gjennomføre utviklingsprosesser
- løsnings- og resultatorientering
- evne til å jobbe strukturert og systematisk
Garderåsen skole ligger sentralt i Fet kommune. Skolen åpnet i 1989. Høsten 2000 ble nytt skolebygg tatt i bruk.
Skolen har ca. 265 elever fordelt på 1. - 7.trinn. I skolen inngår en tilrettelagt avdeling for elever med særskilte behov.

Fetskolene har følgende satsningsområder:
Elevenes læring og mestring, med fokus på grunnleggende ferdigheter
Vurdering for læring
Klasseledelse og læringsmiljø
Skolen som lærende organisasjon

Fet kommune er en 2-nivåkommne. Dette innebærer omfattende delegert myndighet/ansvar til enhetsleder/rektor innen økonomi, personal, HMS og pedagogisk utviklingsarbeid. Stillingen rapporterer til kommunalsjef for undervisning og oppvekst.
Rektor inngår lederavtale med kommunalsjef. Stillingen inngår i kommunens ledergruppe.

Informasjon om stillingen
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler
Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste

Arbeidsoppgaver
• Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder og har ansvar for:
• Å fremme elevenes læring og utvikling og utvikle skolen som
  lærende organisasjon
• Økonomistyring
• Personalledelse
• Foreldresamarbeid og samarbeid med ulike interne og eksterne 
  samarbeidspartnere
• Virksomhetsplanlegging

Kvalifikasjoner
• Søker må ha godkjent pedagogisk utdanning og ledererfaring
• Det er ønskelig med lederutdanning
• Søker må ha grunnleggende datakunnskaper og god 
  økonomiforståelse

Utdanningsretning
• Administrasjon og ledelse
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper
• Ved tilsetting vil det foruten utdanning og praksis bli lagt vekt på
  personlige egenskaper som:
• genuin interesse for elevers læring
• evne til å motivere, engasjere og bygge gode relasjoner
• evne til å initiere, lede og gjennomføre utviklingsprosesser
• løsnings- og resultatorientering
• evne til å jobbe strukturert og systematisk

Vi tilbyr
• Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø
• God pensjonsordning
• Fri gruppelivsforsikring

Andre opplysninger
• Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Kontaktinfo:
Stein A. Røssaak, Kommunalsjef Oppvekst /Kultur, telefon 90154278

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3896826505
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Startdato: 01.01.2019
Arbeidssted: Kirkeveien 85, 1900 Fetsund

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 01.09.2018     

Lignende jobber

Lignende jobber