PP-rådgiver 100% fast, Skien PP-kontor

Rekrutterer
Skien kommune
Sted
Skien (By), Telemark
Publisert
22. august 2018
Frist
24. september 2018
Arbeidsfelt
PP-rådgiver
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere.

Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.200 ansatte daglig for gi kommunens 54.250 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve.

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning.

Vår visjon er "Skien - den gode og inkluderende møteplass!"


PP-rådgiver 100% fast, Skien PP-kontor


Informasjon om arbeidssted og stilling
PP-tjenesten skal gi tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven til barn, unge og voksne med særskilte behov. PP-tjenesten er i en unik situasjon i forhold til å hjelpe barn, unge og deres foresatte så tidlig som mulig når vansker oppstår. Vi vektlegger samarbeid med foresatte, barnehager, skoler, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.

PP-tjenesten i Skien er i en utviklingsprosess hvor vi i tillegg til å drive godt sakkyndighetsarbeid, også fokuserer mye på PP-tjenestens rolle i det forebyggende arbeidet og i førtilmeldingsarbeidet ute i barnehager og skoler.


Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil hovedsakelig bestå i:
- PP-tjenesten har et todelt mandat - systemrettet arbeid  
  (organisasjonsutvikling og kompetanseheving i skole) og 
  sakkyndighetsarbeid (kartlegging/utredning og videre 
  oppfølging av elever i kommunens skoler).
- Samarbeid med foresatte, pedagogisk personell og
   andre hjelpeinstanser (2. linjetjenesten)
- Arbeidet med barna/elevene vil foregå ved flere av kommunens 
  skoler
- Refleksjonspartner for lærerteam, skoleledere, enkeltlærere 
  og SFO

Erfaring
Dette vil bli vektlagt:
- Erfaring/praksis fra arbeid med barn og unge
- Erfaring fra arbeid med lese-, skrive- og matematikkvansker, 
   sammensatte vansker, atferdsvansker, samt utvikling av
   godt læringsmiljø i skolen
- Erfaring med bruk av ulike test- og kartleggingsverktøy,
   som f.eks. Wechsler, LOGOS, m.m.

Utdanning
- Vi ønsker søkere som er fagpersoner med mastergrad 
   innenfor relevante fagområder, som f.eks. pedagogikk, 
   spesialpedagogikk, sosiale fag og psykologi
- Søkere med embetseksamen i psykologi vil kunne bli vurdert
    for stillingen
- Søkere med 2. avd. spesialpedagogikk med relevant erfaring
   vil også kunne bli vurdert for stillingen
- Relevant kartleggings- og testkompetanse, som f.eks Wechsler, 
   LOGOS,  m.m er viktig og blir vektlagt

Personlige egenskaper
- Evne til å arbeide selvstendig, samt evne til samarbeid, både
   internt og eksternt. Stor arbeidskapasitet og evne til
   å prioritere.
- Gode kommunikasjonsevner, refleksjonsevne, samt handlings- og 
   veiledningskompetanse
- Raushet, fleksibilitet og relasjonelle ferdigheter
- God muntlig og skriftlig framføringsevne
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
- Et trivelig, bredt sammensatt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
- Lønn etter avtale
- Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger


Andre opplysninger
Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

Søkere må ha sertifikat og mulighet til å disponere egen bil i arbeidet. Bruken godtgjøres etter gjeldende takster.

Søkere som ønsker å unntas fra offentlig søkerliste bes begrunne dette. Kommunen vil umiddelbart behandle slike anmodninger og meddele søkeren resultatet dersom dette ikke imøtekommes.

Kontakt
Tom Erik Loraas, e-post: tom.erik.loraas@skien.kommune.no ,
mobil 41606688, arbeid 35581955

Slik søker du på stillingen
Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Selskap
Skien kommune

Lokasjon
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Søknadsfrist: 24.09.18