Spesialpedagog 100% fast, Skien PP-tjeneste

Rekrutterer
Skien kommune
Sted
Skien (By), Telemark
Publisert
22. august 2018
Frist
24. september 2018
Arbeidsfelt
PPT, Spesialpedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere.

Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.200 ansatte daglig for gi kommunens 54.250 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve.

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning.

Vår visjon er "Skien - den gode og inkluderende møteplass!"


Spesialpedagog 100% fast, Skien PP-tjeneste
 

Informasjon om arbeidssted og stilling
Det er fra 01.12.18 ledig 100% fast stilling i læringsmiljøteamet i PP-tjenesten, Skien kommune.
PP-tjenesten skal gi tjenester etter Opplæringsloven og Barnehageloven til barn, unge og voksne med særskilte behov. PP-tjenesten er i en unik situasjon i forhold til å hjelpe barn, unge og deres foresatte så tidlig som mulig når vansker oppstår. Vi vektlegger samarbeid med foresatte, barnehager, skoler, tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats.

PP-tjenesten i Skien er i en utviklingsprosess hvor vi i tillegg til å drive godt sakkyndighetsarbeid og systemarbeid, også fokuserer mye på PP-tjenestens rolle i det forebyggende arbeidet og i førtilmeldingsarbeidet ute i barnehager og skoler.

Vi har et læringsmiljøteam som kan bistå skolene med systemrettet arbeid (kompetanseheving, organisasjonsutvikling kartlegging, veiledning og samarbeid). Læringsmiljøteamet jobber med oppdrag både på barne- og ungdomsskoler. Skolene v/rektor tar kontakt ved behov og oppdragene forankres i skolenes ledelse.

Arbeidsoppgaver
Arbeidet vil hovedsakelig bestå i å:
- støtte og veilede skolene i deres arbeid med systematisk 
  utvikling av inkluderende læringsmiljøer. Skoleutviklingsarbeid.
- være med å gi kompetanseheving gjennom veiledning 
  og rådgivning av skolenes ansatte (samarbeid med
  ledelse/plangruppe)
- arbeide med læringsmiljø/klasseledelse, mobbing/utestenging, 
  skolefravær og elever med samspillsvansker
- være en refleksjonspartner for lærerteam, skoleledere, 
   enkeltlærere og SFO
- veilede i forhold til enkeltelever, i klasser/grupper/trinn.

Erfaring
Dette vil bli vektlagt:
- erfaring fra undervisning
- erfaring fra arbeid med utvikling av godt læringsmiljø i skolen,
   deriblant kunnskap og erfaring med bruk av pedagogisk analyse
- erfaring med arbeid med elever med ulike former for 
   psykososiale vansker

Utdanning
- Vi ønsker søkere som er fagpersoner med mastergrad innenfor 
   relevante fagområder, som f.eks. pedagogikk og spesialpedagogikk.
- Søkere med 2. avd. spesialpedagogikk med relevant erfaring 
   vil også kunne bli vurdert for stillingen.

Personlige egenskaper
Dette vil bli vektlagt:
- evne til å arbeide selvstendig, samt evne til samarbeid både 
    internt og eksternt
- stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere
- gode kommunikasjonsevner, refleksjonsevne, samt handlings- 
   og veiledningskompetanse
- raushet, fleksibilitet og relasjonelle ferdigheter
- god muntlig og skriftlig framføringsevne
- personlig egnethet

Vi tilbyr
- Et trivelig, bredt sammensatt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
- Lønn etter avtale
- Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Andre opplysninger
Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse.

Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.

Søkere må ha sertifikat og mulighet til å disponere egen bil i arbeidet. Bruken godtgjøres etter gjeldende takster.

Kontakt
Tom Erik Loraas, leder, e-post: tom.erik.loraas@skien.kommune.no,
mobil, 41606688, arbeid 35581955

Selskap
Skien kommune

Lokasjon
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Slik søker du på stillingen
Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst  referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 24.09.18