Lærere til Nordby skole

Sted
Nordby, Rælingen
Publisert
4. september 2018
Frist
23. september 2018
Bransje
Grunnskoler
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Rælingen kommune har ca.18 000 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.

Nordby skole er en barneskole med 150 elever. Skolen har en flott beliggenhet med nærhet til Øyeren og Østmarka. Det ligger godt til rette for uteskole. Avstand til Lillestrøm er kun 15 minutter.


Lærere til Nordby skole


Kontaktlærer 2. trinn og lærer med kompetanse i norsk, matematikk og spesialundervisning

Vi har ledig tre faste lærerstillinger fra 1.10.2018.
Kontaktlærer for 2.trinn går over i annen stilling, og en av våre ressurslærere går av med pensjon.

Nordby skole er en liten og oversiktlig skole hvor du raskt kommer i kontakt med elever, personal og ledelse. Vi er opptatt av at pedagogisk bruk av digitale verktøy skal bidra til økt læring og opplæring i tråd med fornying av læreplanen. Alle lærere og elever har læringsbrett. Office 365 tas i bruk for ansatte denne høsten. Det er derfor ønskelig at du har god IKT-kompetanse.

Du vil møte dyktige og positive lærere som deler og tar vare på hverandre.
Vi kan tilby gode kontaktlærertillegg, 15.000 kr i tillegg til hovedtarifflønn og tett oppfølging av nyutdannede lærere.
Ønsker du å lese mer om oss gå inn på Nordby skole 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være
• faglig og sosial oppfølging av elever
• å bidra til et godt samarbeid skole - hjem
• samarbeid med øvrige ansatte
• å ta del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Vi ønsker oss lærere som er tydelige klasseledere og som bygger gode relasjoner til elevene. Du må være målbevisst og ha høye ambisjoner på elevenes vegne, være fleksibel, løsningsorientert, ha gode samarbeidsevner og være positiv.

Til stillingen er det krav om at du har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen.

Søkere vil bli vurdert i forhold til kompetanse, skolens behov, ansiennitet og personlig egnethet.

Spesielle krav
Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse fra personer som i sitt arbeid er i kontakt med barn, ungdom, brukere og pasienter, - i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen.

Søknad
Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten. Innsendte papirer blir ikke returnert.

Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Rælingen kommune

Kontakter
Elisabeth Aandalen, rektor, telefon arbeid 92407926
Fredrik Zhang, avdelingsleder, telefon arbeid 64804041

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 23.09.18

Lignende jobber

Lignende jobber