Prorektor for forskning og utvikling - åremål

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
11. september 2018
Frist
7. oktober 2018
Jobbtype
Engasjement, Fast
Arbeidstid
Heltid

OsloMet
OsloMet - storbyuniversitetet
 

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.

OsloMet ble akkreditert som universitet i januar 2018. OsloMet skal preges av at vi er tett på samfunnets og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.


Prorektor for forskning og utvikling - åremål

Universitetet søker nå en fremtidsrettet prorektor for forskning og utvikling som assosierer seg med våre verdier (lærende – nyskapende – mangfoldig), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vår visjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer. Vi søker deg som kan bidra til at universitetets ambisjon om å bli ledende innenfor profesjonsrettet forskning, utdanning og livslang læring, regionalt, nasjonalt og internasjonalt blir en realitet.

Prorektor for forskning og utvikling vil være en del av universitetets ledergruppe og rapporterer til rektor. 

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å:
• posisjonere OsloMet som en ledende utdannings- og
   forskningsinstitusjon nasjonalt og internasjonalt
• bidra til at universitetet når sine strategiske mål og andre
   forskningspolitiske føringer
• bygge nettverk med sentrale partnere i utdanningssektoren,
   næringsliv og offentlige myndigheter
• bidra til at OsloMet er i front på relevante samfunnsarenaer,  
   agendasettende i forsknings- og utdanningsdebatten og en
   sentral aktør i møtet med velferdssamfunnets framtidige 
   utfordringer
• legge til rette for at universitetet er verdiskapende, 
  arbeidslivsnært, og et foretrukket valg for sektoren, arbeids-
  og næringsliv og offentlige myndigheter

Videre har prorektor overordnet faglig og administrativt ansvar for å lede utviklingen og driften av OsloMets forsking, utvikling, innovasjon og forskerutdanning.

Kvalifikasjoner
Det kreves førstekompetanse, dvs enten doktorgrad eller kompetanse som førstelektor, og erfaring fra universitetets kjerneaktivitet.

Videre kreves
• erfaring som leder i komplekse kunnskapsorganisasjoner
• erfaring fra forskningsledelse
• erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling – og 
   implementering
• innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingsprosesser,
   samt trender innen høyere utdanning og forskning
• meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller
   annet skandinavisk språk, samt engelsk

Det er ønskelig at prorektor har erfaring fra forskerutdanning og innovasjonsarbeid.

Vi ønsker deg som
• evner å se nye og innovative løsninger på samfunnets behov for 
   kunnskap og kompetanse innenfor rammen av nasjonal og
   internasjonal utdannings- og forskningspolitikk
• har gode strategiske evner med et helhetlig blikk på
   organisasjonens virksomhet
• har en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
• har gode kommunikasjonsevner og skaper tillit

Vi tilbyr
• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1062.
Lønn fra kr 1 046 600 – 1 159 900. Høyere lønn kan vurderes.
Ansettelse skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019.

Full stillingsbeskrivelse finner du her.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
• Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curt.rice@oslomet.no
• HR-direktør Geir Haugstveit, mobil 948 77 592, 
   epost: geir.haugstveit@oslomet.no

Ta gjerne også konfidensiell og uforpliktende kontakt med en våre rådgivere i Experis Executive, Ingjerd Birkelund, mobil 934 07 072
eller Gisle Roll Ludvigsen, mobil 934 68 168.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Ansettelsestype
Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid
Heltid
Tiltredelse
1. august 2019
Lønn
fra kr 1 046 600 – 1 159 900
Arbeidsomfang
100%
Sted
Pilestredet 46, Oslo
Referansenummer
18/07787

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 7. oktober 2018
Ref:18/07787