Karriere og jobb

Kategori

 • Tilgi meg, Håvard Tjora
  Den spyttklyssa kunnskapsministeren har sendt deg trefte meg også.
 • Hvorfor er det så viktig for lærerne å beholde og forbedre nåværende ordning? Hvorfor er vi så uenige med det KS vil?
 • Vil man ikke hilse, så må man jo ikke. Men i min refleksjon ligger en iboende forståelse av at det å hilse henger sammen med menneskeverdet.
 • Hvordan skape en velkomstkultur for flyktninger og innvandrere - i Luxemburg.
 • ”Hva gjør egentlig lærere om sommeren?”
 • 5,5 prosent av arbeidstiden til lærere gikk med til ”annet arbeid”.
 • Jeg går inn i møtet med barnet – ikke et hvilket som helst barn, men dette barnet.
 • Det er viktig å få en regjerings-oppnevnt ekspertgruppe som kan slå ettertrykkelig fast at det er nettopp læreren som er den viktigste faktoren i god læring.
 • Til tider er det nemlig tøft i skolebransjen. Da skal dere vite at jobben dere gjør er betydningsfull og bra.
 • Den gnagende følelsen har vært der helt siden skolestart i august. Følelsen har kommet og gått, og kan sammenlignes med lyden av en mygg i det fjerne.
 • I folk flest sin oppfatning er sanksjon synonymt med straff. De fleste av oss vil oppfatte straff som en negativ handling. Lite konstruktivt.
 • Skal man få et langt liv i læreryrket er det en forutsetning at man overlever sitt første år i full jobb.
 • Det var en gang en statsminister som satte seg i hodet at landet hennes skulle ha verdens beste skole.
 • Formålet med den nye fraværsgrensen er å få ned fraværet slik at færre elever dropper ut. Men fungerer ordningen?
 • Eksamensforma i norskfaget bør skiftast ut med noko som er relevant for livet til elevane.
 • Det er et privilegium fordi du får jobbe med interessene dine gjennom de fagene du skal formidle.
 • I mengden av vurderinger hender det at gir jeg karakteren 2. 2-tallet betyr lav kompetanse og gjør meg som lærer, ille til mote.
 • Et høydepunkt på dagen. Tre servitører får servere hele to stykk smørblide og svært kaffetørste gjester. Ikke hverdagskost på denne kafeen.
 • Norsk skoles fremste problem er klåfingrede og utålmodige politikere.
 • Læreryrket er ett av yrkene der man er spesielt utsatt for å bli "omsorgstrett" fordi man ofte møter barn og ungdommer i vanskelige livssituasjoner.