Ledig stilling:

Kommunalsjef for oppvekst

Søknadsfrist: 17. november

Deanu gielda - Tana kommune

Ledig stilling som kommunalsjef for oppvekst

Tana kommune har ca.2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for folk med ulike språk og kulturer. Vi har svært gode muligheter for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Brenner du for et godt oppvekstmiljø for barn og unge? Vi ser etter en leder med solid skolefaglig bakgrunn kombinert med kompetanse i ledelse og utviklingsarbeid.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 17.11.2019

Arbeidsgiver: Deanu gielda -

Tana kommune

Sted: Tana

Stillingstittel: Kommunalsjef

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Hovedoppgaven for kommunalsjefen for oppvekst er oppfølging, samordning og utvikling av skolene og barnehagene, samt rollen som kommunens pedagogiske rådgiver. Vi ønsker fokus på faglige resultater i skolen. Økonomistyring, tilsyn og saksbehandling er også viktige oppgaver. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og kommunalsjefen vil representere rådmannen i politiske utvalg.

Krav til deg som søker:

· Pedagogisk utdanning.

· Flerårig erfaring som rektor eller inspektør.

· Erfaring med økonomistyring.

· God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi ønsker at du:

· er utviklingsorientert

· arbeider selvstendig, målrettet og systematisk

· har utstrakte samarbeidsevner

· har høy tilstedeværelse

· har kjennskap til samisk språk og kultur

Rett kandidat kan vurderes som rådmannens faste stedfortreder.

Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk.

Vi tilbyr:

· Spennende og varierte arbeidsoppgaver.

· Tverrfaglig arbeidsmiljø.

· Økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskriving av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.

· God pensjonsordning.

· Tilsetting og arbeidsvilkår etter gjeldende lover og tariffer.

· Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

· Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

For mer informasjon om stillingen kan rådmann Jørn Aslaksen kontaktes på telefon 46400202 eller epost [email protected].

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi mottar bare elektroniske søknader. I det elektroniske søknadskjema må du fylle inn opplysninger om utdanning og arbeidspraksis. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. To referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis må legges fram ved intervju.

Her kan du søke på stillingen
På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24 9845 Tana. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under personalia.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 17. november 2019.