Ledig stilling:

3. gangs utlysning av undervisningsstillinger 2020/21

Søknadsfrist: 24.05.2020

3. gangs utlysning av undervisningsstillinger 2020/21

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Sør-Varanger kommune har ledige undervisningsstillinger for skoleåret 2020/2021.

Kirkenes ungdomsskole

Likeverd – Respekt – Utvikling

Vi skaper trygghet og utvikler kompetanse for livet gjennom positive relasjoner og læring.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 24.05.2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Sør-Varanger

Stillingstittel: Lærer
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 200 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall, idrettsanlegg og aktivitetspark. Skolen er organisert rundt trinn, med egne mellomledere, og har meget gode undervisningsarealer og infrastruktur. Vi vektlegger et godt samarbeid med lokalsamfunnet, både foresatte, næringslivet og andre naturlige samarbeidspartnere. Skolen tilrettelegger for et godt arbeidsmiljø og en samarbeider tett med tillitsvalgte.

Kirkenes ungdomsskole har deltatt i flere utviklingsprosjekter, som «Vurdering for læring», og «Bedre læringsmiljø». Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid, etablering av standarder for opplæring, klasseledelse og undervisning. Skolen har utarbeidet en ny strategi for skolen, hvor en har etablert nye verdier og satt nye mål for neste periode.

Skolen samarbeider tett med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) og Høgskolen i Innlandet. Vårt store fokus er å utvikle organisasjonen til en lærende organisasjon gjennom kollektive prosesser. Vi legger særlig godt til rette for å videreutvikle skolens medarbeidere, både gjennom profesjonelle læringsfellesskaper og videreutdanning. Det arbeides nå med fagfornyelsen og utvikling av lokale læreplaner.

Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger relasjoner, forventninger og mestring mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stor grad.Vi søker etter en lærer med fordypning i engelsk.Stillingen er i 100% og er et vikariat for perioden fra 01.08.2020 til og med 31.07.2021.

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Formell lærerutdanning og undervisningskompetanse på ungdomstrinn
• Yrkeserfaring
• Personlig egnethet,
- God klasseledelse
- God formidlingsevne
- God samarbeidsevne
- Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever
- Skape godt undervisnings- og læringsmiljø
- Organisert og disiplinert
- Endringsevne og -vilje
- Utviklingsorientert
- Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
- Vise ansvarlig opptreden
- Relasjonskompetanse

Kontaktperson: Rektor Espen Bruer, tlf 78 97 17 05 eller mail: [email protected]

Sandnes- og Bjørnevatn skole

Skolen er en 1-10 skole med 2 paralleller og 330 elever. Skolens visjon «sammen skaper vi fremtiden» er førende for alle satsingsområder. For skoleåret 2020/2021 er noen av skolens satsingsområder fagfornyelsen, IKT, utviklende matematikk og fokus på fag gjennom faglærermodellen.

Skolen har inntil 2 faste stillinger i 100% og1 vikariat i 100% stilling for perioden fra og med 01.08.2020 til og med 31.07.2021.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
1. Kontaktlærer barnetrinn
2. Timelærer på ungdomstrinn i norsk og engelsk
3. Ansvar for oppfølging av enkeltvedtak 1.-10. trinn samt faglærer barnetrinn

Kvalifikasjoner for stillingen:
For alle stillinger gjelder. Allmennlærer med fordypning i norsk, engelsk, K&H, spes.ped.

Kontaktperson: Rektor Frode Buarø, tlf 78 97 17 31, mail: [email protected].

Kirkenes flyktning- og kompetansesenter

Kirkens flyktning- og kompetanseenhet tilbyr norskopplæring for flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere, grunnskole for voksne, spesialundervisning og tilrettelegging for høyere utdanning. Vi har ansvar for bosetting, etablering og for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for flyktninger i Sør- Varanger kommune.Introduksjonsprogrammet består av ulike tiltak som skal gjøre våre deltakere kjent med systemer i Norge, bli kjent med kommunen vi bor i og gjennomføre norskopplæring ut fra rett og plikt slik at deltakerne kan komme ut i jobb eller videre utdanning.

Ledig en 100 % undervisningsstilling i vikariat, f.o.m. 01.08.2020. – 31.07.2021.

Hovedarbeidsoppgaver:Undervise i norsk for fremmedspråklige voksne deltakere, og/eller i grunnskole for voksne.

Kvalifikasjoner
- Relevant utdanning fra høgskole/universitet
- Erfaring fra undervisning i norsk grunnskole, ungdomstrinnet, eller voksenopplæring
- Søkere med undervisningskompetanse for grunnskolen i fagene norsk, matematikk og naturfag foretrekkes
- God kjennskap til bruk av pedagogiske IKT løsninger vil være en fordel
- Kompetanse relevant for undervisning av minoritetsspråklige er en fordel

Personlige egenskaper:
- Evne og vilje til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte
- Inspirere og engasjere elever
- Gode samarbeidsevner
- Fleksibilitet
- Evne til å jobbe selvstendig
- Nøyaktighet
- Initiativrik og resultatorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kontaktperson: Kjersti Ø Dahlberg, enhetsleder, tlf 48 24 27 71, mail: [email protected]


Kvalifikasjoner

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontaktperson: Michael Berstad, skolefaglig rådgiver,
e-post: [email protected] , tlf 78 97 74 40

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 24. mai 2020

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.