Ledig stilling:

Seniorrådgiver/Kontorleder

Søknadsfrist: 21. november

Seniorrådgiver/Kontorleder

Utdanningsforbundet Oslo

Du skal bidra til at Utdanningsforbundet er et sterkt og attraktivt forbund for pedagogisk personale i utdanningssystemet gjennom ledelse og videreutvikling av sekretariatet på fylkesnivå. I tillegg til oppgaver gitt av fylkesstyret, skal du ha ansvar for tilrettelegging og kommunikasjon med den valgte ledelsen om daglig drift, skape et godt arbeidsmiljø og sikre god samhandling mellom desentralt og sentralt sekretariat.

Stillingen er tillagt personallederansvar for 4 ansatte ved kontoret.

Arbeidsoppgaver

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 21. november 2019

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet
Sted: Oslo

Stillingstittel: Seniorrådgiver/Kontorleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

 • Drifte kontoret i samarbeid med fylkesleder
 • Ivareta personalansvaret for de ansatte på fylkeskontoret
 • Utarbeide forslag til fylkeskontorets mål, budsjetter og arbeidsplaner i tråd med politiske beslutninger
 • Ivareta budsjett- og økonomiarbeid i samarbeid med fylkesleder
 • Veilede tillitsvalgte
 • Behandle saker knyttet til lov og avtaleverk
 • Være sekretær for fylkesstyret
 • Ha overordnet ansvar for oppfølging av rutiner og retningslinjer, herunder GDPR
 • Håndtere frikjøps- og refusjonsordninger for tillitsvalgte
 • Veilede underliggende organisasjonsledd i arkivløsning og -rutiner
 • Planlegge årsmøter

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Kompetanse innen økonomi (budsjett og regnskap) og personalledelse
 • Kompetanse på arbeidsrettslige spørsmål
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Organisasjonserfaring og god kjennskap til utdanningssystemet er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Du har god rolleforståelse og integritet er viktig for deg
 • Du har et bevisst og reflektert forhold til det å arbeide i grensesnittet mellom politikk og administrasjon
 • Du er positiv og løsningsorientert og evner å jobbe selvstendig
 • Du motiveres av utfordringer og jobber godt i et til tider hektisk arbeidsfellesskap
 • Du er teamorientert og har god relasjonskompetanse

Vi tilbyr

 • Et sosialt og spennende miljø, som til tider kan være travelt og hektisk
 • Varierte arbeidsoppgaver, faglig utvikling og kompetanseheving
 • Tariffavtale med ordnede lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjons og forsikringsordninger

  Arbeidssted
  Brynsengveien 2, 0667 Oslo

  Kontaktinformasjon
  Aina Skjefstad Andersen , fylkesleder , mobil 404 53 680

  Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

  Søknadsfrist: 21. november 2019