Ledig stilling:

Koordinator for etter- og videreutdanning i lærerutdanning (seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 03.01.2022

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vi søker deg som ønsker å være en pådriver og et viktig bindeledd i arbeidet med livslang læring

Koordinator for etter- og videreutdanning i lærerutdanning (seniorrådgiver)

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) på Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU), har vi en nyopprettet stilling som koordinator for etter- og videreutdanning (EVU) av lærere.

Stillingen er 100% fast, hvorav 80% er allokert til koordinering av EVU-satsningen. 20% av stillingen skal bidra i eksternfinansiert prosjektaktivitet på oppdrag fra skolene og skoleeier.

I det moderne arbeidslivet er livslang læring helt nødvendig. Store og hyppige endringer, drevet av reformer, teknologiutvikling, og økonomiske konjunkturer, krever at vi er omstillingsdyktige og evner å utvikle ny kompetanse gjennom hele livet. I dag bruker staten betydelige midler årlig på etter- og videreutdanningstiltak i skolen og barnehager. Lærerutdanningen skal utvide staben med en person som skal koordinere vår etter- og videreutdannings virksomhet.

EVU-satsingen er prosjektbasert og finansiert gjennom tilskudd fra Utdanningsdirektoratet via Fylkeskommunen og Statsforvalteren, eventuelt andre. Som koordinator vil du få ansvar for å samordne aktiveten på tvers av prosjektene. Du vil samarbeide tett med faggruppeledere, instituttleder og fakultetsadministrasjonen i det daglige, og ha utstrakt kontakt med bevilgende myndigheter, samarbeidende skoler og skoleeiere.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 03.01.2022

Arbeidsgiver: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Sted: Ås

Stillingstittel: Seniorrådgiver

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere faglig aktivitet i EVU, herunder:
  • Holde oversikt over den samlede prosjektporteføljen og ressurser
  • Etablere nye samarbeidsprosjekter med skoler og skoleeiere
  • Kommunisere med utdanningsmyndighetene, skoleeiere, skoleledere og andre aktører i utdanningssektoren
  • Gjennomføre opptak av nye studenter på emner i videreutdanningene
  • Være et bindeledd mellom fakultetet og Senter for etter- og videreutdanning ved NMBU
 • Bidra med informasjon om EVU prosjekter og aktiviteter
 • Bistå i arbeidet med budsjett og regnskap
 • Bistå i arbeidet med søknadsprosesser og eksamensgjennomføring i videreutdanningen
 • Bistå i fremtidig EVU-satsing ved fakultetet
 • Delta i direkte gjennomføring av utvalgte prosjekter tilsvarende 20 % av stillingen årlig

Kompetanse

Kvalifikasjoner
Det kreves følgende faglige kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i skoleledelse eller annen tilsvarende lederutdanning eller lærerutdanning med tilleggsutdannelse innen økonomi og administrasjon. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • God forståelse av utdanningssystemet i Norge
 • Erfaring fra arbeid i norsk skole
 • Svært gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper
Det vektlegges at du som person

 • Har gode samarbeidsevner
 • Har stor arbeidskapasitet med god gjennomføringsevne
 • Er systematisk og løsningsorientert
 • Er utviklingsorientert og strategisk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 65– 71
(årslønn 594 300– 665 700) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved:
Instituttleder Hans Erik Lefdal tlf.: +47 67 23 15 14, e-post: hans-erik.lefdal@nmbu.no
Faggruppeleder etterutdanning Mette Nordby tlf.: +47 94 82 02 10, e-post: mette.nordby@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk.
Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.
Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 03. januar 2022

Arbeidsgiver: NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk , vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet. NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Powered by Labrador CMS